LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu quyết định trưng cầu giám định

Mẫu quyết định trưng cầu giám định được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

1. Nội dung mẫu quyết định trưng cầu giám định

TÒA ÁN NHÂN DÂN...............(1)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số......../....../QĐ-TCGĐ (2)

............, ngày...... tháng ...... năm ......

QUYẾT ĐỊNH

TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH (3)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........

Căn cứ vào Điều 90 của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật Giám định tư pháp;

Sau khi xem xét sự thoả thuận lựa chọn (hoặc đơn yêu cầu) trưng cầu giám định của......................... (4) là ..................... (5); trong vụ án........................ (6) Sau khi xem xét các tài liệu liên quan đến yêu cầu trưng cầu giám định đối với ..............................................................................................................................(7)

Xét thấy (ghi nguồn gốc và đặc điểm của đối tượng cần giám định);

Việc đương sự lựa chọn (hoặc yêu cầu) trưng cầu giám định là có căn cứ và việc trưng cầu giám định là cần thiết cho việc giải quyết vụ án,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trưng cầu .....................(8)

Thực hiện giám định: (ghi cụ thể những vấn đề cần giám định và các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định).

2. Các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo bao gồm:

...........................................(9)

3. Thời hạn trả kết luận giám định.............(10)

Nơi nhận:
- Ghi cụ thể Tổ chức giám định tư pháp; giám định viên; các đương sự thoả thuận, yêu cầu giám định tư pháp;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA ÁN NHÂN DÂN......

THẨM PHÁN

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định trưng cầu giám định; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao thì ghi: Toà án nhân dân tối cao Toà phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2012/QĐ-TCGĐ).

(3) Nếu trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại thì sau hai chữ “giám định” trong quyết định ghi thêm hai chữ “bổ sung” hoặc chữ “lại”.

(4) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của những người thoả thuận hoặc của người làm đơn yêu cầu trưng cầu giám định.

(5) Ghi địa vị pháp lý của những người thoả thuận hoặc của người làm đơn trong vụ án.

(6) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.

(7) Ghi đối tượng cần giám định (ví dụ: đối với chữ ký của người bán trong hợp đồng mua bán tài sản hoặc đối với chữ viết trong bản di chúc do bị đơn giao nộp cho Toà án).

(8) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của tổ chức được trưng cầu giám định hoặc họ, tên và địa chỉ của người được trưng cầu giám định.

(9) Ghi tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo, số lượng cụ thể, ký hiệu (nếu có).

(10) Ghi thời hạn tổ chức giám định tư pháp hoặc giám định viên được trưng cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho Toà án.

-----------

2. Thủ tục giám định thương tật quy định thế nào?

Câu hỏi:

Chào luật sư! E có vấn đề này muốn nhờ ls tư vấn mong ls giúp Ngày 25-12-2015 e bị người ta dùng cây đánh vào đầu sau đó gia đình đưa đi cấp cứu. khi cấp cứu ở bệnh viện đầu tiên thì căn cứ vào fim ct bệnh viện cho kết quả là chấn thương sọ não,dập não,máu  tụ dưới nhện. vì vậy người nhà lo nên đã đưa vào HCM. Vào đó fim ct cho kết quả là máu tụ dưới nhện.

Khi khôi phục tôi về nhà và gia đình yêu cầu khởi tố vụ án nên công an đã đưa tôi đi giám định tổn hại sức khỏe. Nhưng khi lên cơ quan giám định thì ở đây yêu cầu phải có fim ct của cả hai bệnh viện và giấy chứng nhận thương tích. Nhưng khi lên bệnh viện thứ nhất ở đây họ báo là đã mất fim ct. Vì vậy vụ án từ hôm 25-12-2015 tới nay vẫn chưa đc giải quyết. Mong luật sư hướng dẫn giờ tôi phải làm sao. Trân thành Cảm ơn!

Trả lời:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi  tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 24 Luật giám định tư pháp năm 2012 thì tổ chức thực hiện giám định có quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc giám định; đồng thời có quyền từ chối thực hiện giám định nếu không có đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định.