LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Để giúp hiểu thêm về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, căn cứ quy định tại Điều 96 Bộ luật hình sự, thì tội danh này phải có đầy đủ các dấu hiệu pháp lý sau:

 

1. Dấu hiệu pháp lý


- Khách thể: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền sống của con người.


- Khách quan: hành vi khách quan của tội phạm là giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Đây là trường hợp nạn nhân chính là người có hành vi tấn công, xâm hại lợi ích hợp pháp và hành vi giết người là hành vi người phạm tội lựa chọn thực hiện để ngăn chặn hành vi tấn công, bảo vệ lợi ích hợp pháp đang bị xâm hại. Trong trường hợp này, hành vi giết người để phòng vệ là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết để thực hiện quyền phòng vệ chính đáng.


- Chủ quan: lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp


- Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ 16 trở lên.

 

2. Hình phạt


- Cấu thành tội phạm cơ bản là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.


- Cấu thành  tội phạm tăng nặng là phạt tù từ 2 năm đến 5 năm đối với trường hợp giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

 

Trân trọng!

Chuyên viên Nguyễn Yến - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh