Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Tư vấn đăng ký kinh doanh ngành nghề thoát nước và xử lý nước thải

  • 25/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nghành nghề thoát nước và xử lý nước thải được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã nghành như sau:


  Theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngành nghề thoát nước và xử lý nước thải thuộc mã nghành:


  37: THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  dang-ky-nganh-nghe-xu-ly-nuoc-thai-jpg-28112014125015-U16.jpg

  Ngành này theo Quyết định 337/QĐ-BKH bao gồm:

  Hoạt động của hệ thống cống rãnh hoặc các phương tiện xử lý nước thải để thu dọn, xử lý và tiêu huỷ nước thải.

  Hệ thống mã ngành kinh tế

  370 - 3700: Thoát nước và xử lý nước thải

  37001: Thoát nước

  Nhóm này gồm:

  - Hoạt động của hệ thống cống rãnh thoát nước thải,

  - Thu gom và vận chuyển nước thải công nghiệp, nước thải dân sinh từ một hoặc một nhóm người, cũng như nước mưa, thông qua mạng lưới cống rãnh, người đi thu gom, thùng chứa và các phương tiện vận chuyển khác (xe chở. v.v…),

  - Bảo dưỡng và làm sạch cống rãnh và ống dẫn.

  37002: Xử lý nước thải

  Nhóm này gồm:

  - Hoạt động của các phương tiện xử lý nước thải;

  - Xử lý nước thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, nước thải từ bể bơi v.v.) bằng các qui trình vật lý, hoá học và sinh học như pha loãng, lọc qua màn chắn, qua bộ lọc, kết tủa, .v.v..

  - Làm rỗng và làm sạch các bể chứa nước thải và bể chứa bị nhiễm khuẩn, sử dụng các hoá chất vệ sinh.

  Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

  -  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

  -  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

  -  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;

  -  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

  Trân trọng!

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn