Tuấn Luật sư

Những trường hợp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Những trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh được quy định Tại khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh, nội dung cụ thể như sau:

thu-hoi-giay-phep-kinh-doanh-jpg-30072013110740-U1.jpg

Quy định về những trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh

 

1.  Thu hồi giấy phép kinh doanh khi nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;

2.  Thu hồi giấy phép kinh doanh khi trong trườn hợp Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệơ, cụ thể:

+   Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+   Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

+   Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

+   Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+   Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

+   Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

+   Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

3.  Thu hồi giấy phép kinh doanh trong trườn hợp không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

4.  Thu hồi giấy phép kinh doanh khi trong trường hợp không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

5.  Thu hồi giấy phép kinh doanh khi trong trường hợp không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;

6.  Thu hồi giấy phép kinh doanh khi doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;

7.  Thu hồi giấy phép kinh doanh khi Doanh nghiệp không gửi báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết cho việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;

8.  Thu hồi giấy phép kinh doanh khi trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí