Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Người ủy quyền có làm mất quyền đối với việc đã ủy quyền cho người khác không?

  • 20/11/2020
  • Nguyễn Thị Điển
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về quyền về nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật? Người đại diện the pháp luật ủy quyền cho người khác để thực hiện công việc được không? Sau khi ủy quyền cho người khác, người đại diện theo pháp luật có bị mất quyền đối với việc đã ủy quyền không? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  1. Luật sư tư vấn về pháp luật doanh nghiệp

  Nngười đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho các nhân khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với các công việc thuộc phạm vi của mình. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu lầm về việc ủy quyền cho người khác thực hiện công việc ủy quyền thì người đại diện theo pháp luật không còn quyền thực hiện công việc đó. Cách hiểu về việc ủy quyền như trên là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Do đó, người đại diện theo pháp luật vẫn được thực hiện các công việc mà mình đã ủy quyền cho người khác.

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

  2. Tư vấn về quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Câu hỏi: Luật gia cho hỏi: Trong một doanh nghiệp, khi chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Sau khi chủ tịch HĐQT ủy quyền (bằng văn bản) cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế cho Công ty (không có thời điểm đến hạn) thì trong cùng thời gian đó Chủ tịch HĐQT (là người đã ủy quyền) có được ký kết hợp đồng kinh tế thay cho Giám đốc (người được ủy quyền) không? Xin chân thành cảm ơn luật sư.

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  ​Việc Chủ tịch HĐQT ủy quyền Giám đốc thực hiện công việc nào đó không làm mất đi quyền hạn của Chủ tịch đối với các công việc ủy quyền. Cụ thể, trường hợp trên Giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế cho Công ty nhưng không phải trên danh nghĩa của mình mà là trên danh nghĩa Chủ tịch (người có quyền hạn). Ủy quyền không phải là sự chuyển giao chức vụ, chuyển giao quyền lực mà là sự cho phép người được ủy quyền thực hiện công việc thay người ủy quyền. Chủ tịch có quyền chấm dứt sự ủy quyền này bất cứ khi nào. Và vì việc ủy quyền không làm mất đi quyền hạn của Chủ tịch nên ông có thể ký kết hợp đồng kinh tế bất cứ lúc nào.

  Không chỉ trong việc ủy quyền này mà ở mọi trường hợp ủy quyền khác, người ủy quyền không mất quyền của mình đối với công việc ủy quyền.

    Hotline: 1900.6169