Tuấn Luật sư

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế / giải pháp hữu ích

Nội dung tờ khai đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích bao gồm các thông tin về chủ đơn yêu cầu đăng ký, thông tin về tác giả, đơn vị tiếp nhận đơn, nội dung sáng chế/giải pháp hữu ích yêu cầu đăng ký, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-to-khai-dang-ky-sang-che-jpeg-20122012095151-U1.jpeg

 

Tư vấn và hướng dẫn viết đơn Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

 

Mẫu Tờ khai được thể hiện theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi soạn thảo.

Bài viết liên quan:

>> Điều kiện bảo hộ sáng chế

>> Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế

>> Thủ tục đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

>> Mẫu tờ khai yêu cầu tra cứu sáng chế

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí