Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần bằng tiếng anh

  • 17/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại phần góp vốn, vốn góp của mình cho một cổ đông khác trừ một số trường hợp được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 nhưng không làm thay đổi cấu trúc vốn điều lệ.

  1. Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Chuyển nhượng cổ phần là một trong những hoạt động phổ biến thường diễn ra trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần. Hiện nay, với tình hình hội nhập kinh tế ở nước ta có rất nhiều người nước ngoài các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đến hoạt động và kinh doanh trong các lĩnh vực. Từ đó, việc giao kết các hợp đồng hoặc thể hiện các nội dung hợp đồng bằng tiếng anh là một trong những trường hợp không thể tránh khỏi. Việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần cũng là một trong những trường hợp như vậy.

  Nếu bạn có nhu cầu tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến pháp luật thì bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline: 1900.6169. Chúng tôi có bộ phận luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ bạn tư vấn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

  Hoặc bạn có thể tham khảo nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bằng tiếng anh chúng tôi tư vấn dưới đây để có thêm kiến thức về vấn đề này.

  2. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bằng tiếng anh

  mau-hop-dong-chuyen-nhuong-von-co-phan-bang-tieng-anh-jpg-05032013113704-U1.jpg

  Tư vấn quy định về hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần bằng tiến anh

  ------------------------------------------------------------------

  STOCK TRANSFER ARGREEMENT

  No: ……/20…../HĐCNCP-……

  This Stock Transfer Agreement “This Agreement” is entered into as of this….. day of …………2012 at the Head office of ……. JOINT STOCK COMPANY, by and between:

  TRANSFEROR:

  Full name

  Mr.

  Nationality

  Temporary

  Residence Address

  No …., Lane ….., …. Street, … Ward, …… District, Hanoi.

  Date of Birth

  …./…./19…        

  Identity Card No.

  ……

  Date of Issuance

  …./…./19….

  Place of Issuance

  ……. Police Agency

  Current Residence Address

  No …., Lane ….., …. Street, … Ward, …… District, Hanoi.

   (Hereinafter as “Party A”)

  TRANSFEREE:

  ……………………. LIMITED COMPANY

  Head office

  No….., ……Street,  …….. Building, Floor ……., ….. Limassol, Cyprus

  Certificate of Incorporation

  ……..

  Place of Issuance

  Ministry of commerce, industry and tourism department of registrar of companies and official receiver Nicosa

  Date of Issuance

  …./…/20….

  Legal Representative

  Mr.

  Title

  Director

   Contribution Capital Representative

  Full name

  Mr.

  Nationality

  ……………………

  Date of Birth

  ……/…..…../19…..      

  Passport Number

  …………………….

  Current Residence Address

  ……………………

  (Hereinafter as“Party B”)

  After negtiation, the Transferor, the Transferee hereby agree as follows:

  Article 1. Content of Agreement :

  Mr. agrees to transfer ……...000 of shares of his stock (…………..thousand shares) equivalent to …….000.000 Vietnam dong (…..…… million Vietnam dong)  accounting for …….% the total charter capital of …… Limited Company whose contribution capital representative is Mr.

  Article 2. Implementing Time Period of Agreement

  The time for implementing the Agreement is 03 (three) days since the date of two parties signing this Agreement.

  Article 3. Mode of Payment

  1. Payment Period : Making payment by 01(one) time, by cash right after two parties signing this Agreement.

  2. Mode of Payment : By cash or By bank transfer

  Article 4.  Rights and responsibilities of two parties

  1.  Right and responsibilities of Party  A

  -  Provide Party B with exact information and related documents proving the legal rights on contribution capital establishing …….. Joint Stock Company.;

       -  Be paid fully and in time according to the Articles of this Agreement ;

       -  Make a committment without any complain before the competent body.

       -  Regular cooperate with Party B during the period of the Argreement.

  2.  Right and responsibilities of Party  B

  - Be supplied by Party A all exact information and related documents proving the legal rights on contribution capital establishing ……… Joint Stock Company.;

        - Make payment fully and in time according to the Articles of this Agreement ;

        - Make a committment without any complain  before the competent body.

        -  Regularly cooperate with Party A during the period of the Agreement.

  Article 5. Dispute settlement.

  If there are any related disagreements, the two parties will settle them by way of negotiations. If the two parties cannot come to an agreement, the disagreements will be settled according to the Vietnam law

  Artice 6.  Validity of Agreement

  This Agreement is set up by 04 (four) copies of the same legal validity. Each of the Parties shall keep one copy; one shall be lodged with the competent authority and one shall be kept in the Company.

  This Agreement shall come into effect after the Parties’ signing, any negotiation in contrast to this Agreement will have no legal validity.

    PARTY A

  Mr.

    PARTY B

  Mr.

   

  CONFIRMATION OF STOCK TRANSFER 

  OF ………….. JOINT STOCK COMPANY

  ............... JOINT STOCK COMPANY confirms that the parties of Agreement completed  the stock transferring as regulation of the Agreement.

  ON AND BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT

  CHAIRMAN OF BOARD OF MANAGEMENT

    Hotline: 1900.6169