Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng quy định thế nào?

  • 06/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, các nội dung và quy trình sau đây được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

  1.  Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

  -  Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, các nội dung và quy trình sau đây được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

  + Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật này;

  + Đăng tải hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

  + Nộp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên danh;

  + Nộp, rút hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

  + Mở thầu;

  + Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

   + Ký kết, thanh toán hợp đồng;

  2. Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

  -  Công khai, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin.

  -  Người sử dụng nhận biết được thời gian thực khi truy cập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời gian trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu thầu qua mạng.

  -  Hoạt động liên tục, thống nhất, ổn định, an toàn thông tin, có khả năng xác thực người dùng, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

  - Thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

  -  Bảo đảm nhà thầu, nhà đầu tư không thể gửi hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu.

  Trân trọng!

  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia
   

  Ban biên tập - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn