Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Hồ sơ thay đổi người đại diện và thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên

  • 14/08/2015
  • Ls Nguyễn Phương Lan
  • Luật sư tư vấn về hồ sơ thay đổi người đại diện và thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên. Nội dung tư vấn như sau:


  Nội dung tư vấn : Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cấp ngày 12/02/2015. gồm có 2 thành viên (A và B)

  Hiện tại, công ty tôi thay đổi 2 thành viên góp vốn cũ bằng 2 thành viên mới (C và D) cụ thể như sau:

  - Thay đổi người đại diện theo pháp luật từ A sang C

  - Thay đổi thành viên góp vốn B sang D vì không thực hiện việc góp vốn như đã cam kết.

  Vậy cho hỏi là tôi cần phải làm thủ tục thay đổi thành viên trước hay thay đổi người đại diện trước và phải chuẩn bị những hồ sơ gì để thay đổi những nội dung trên

  Xin chân thành cảm ơn!

  Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

  Với trường hợp của chị thì chị có thể là thủ tục thay đổi người đại diện trước hoặc sau thủ tục thay đổi thành viên góp vốn đều được. Và hồ sơ làm thủ tục được quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:

  Về thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

  Điều 38. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

  Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  2. Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

  3. Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên .

  Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

  Thủ tục về đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi thành viên không thực hiện cam kết góp vốn như sau:

  Điều 42. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  ...4. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người nhận góp bù;

  c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Kèm theo Thông báo phải có: quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên cho công ty.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hồ sơ thay đổi người đại diện và thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng
  Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169