Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Đăng ký ngành nghề kinh doanh khai thác thủy sản

  • 25/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • ngành nghề kinh doanh khai thác thủy sản được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

  1.  Hệ thống ngành kinh tế

  031: Khai thác thuỷ sản

  0311 - 03110: Khai thác thuỷ sản biển

  Nhóm này gồm:

  - Đánh bắt cá;

  - Đánh bắt các loại giáp xác và động vật thân mềm dưới biển;

  - Đánh bắt cá voi;

  - Đánh bắt các động vật sống dưới biển như: rùa, nhím biển…

  - Thu nhặt các loại sinh vật biển dùng làm nguyên liệu như: ngọc trai tự nhiên, hải miên, yến sào, san hô và tảo;

  - Bảo quản thuỷ sản ngay trên tàu đánh cá.

  Loại trừ:

  -  Đánh bắt thú biển (trừ cá voi) như hà mã, hải cẩu được phân ở nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan);

  - Chế biến thuỷ sản trên các tàu hoặc nhà máy chế biến được phân vào nhóm 1020 (Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản);

  -  Cho thuê tàu chở hàng trên biển kèm theo người lái (như tàu chở cá, tôm…) được phân vào nhóm 50121( Vận tải hàng hoá ven biển );

  - Hoạt động thanh tra kiểm tra và bảo vệ đội tàu đánh bắt trên biển được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội);

  - Các hoạt động dịch vụ có liên quan đến môn thể thao câu cá hoặc câu cá giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);

  - Đan, sửa lưới được phân vào nhóm 13240 (Sản xuất các loại dây bện và lưới); Sửa chữa tàu thuyền đánh cá được phân vào nhóm 33150 (Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

  0312: Khai thác thuỷ sản nội địa

  03121: Khai thác thuỷ sản nước lợ

  Nhóm này gồm:

  - Đánh bắt cá, tôm, thuỷ sản khác ở các khu vực nước lợ như đầm, phá, cửa sông và nơi môi trường nước dao động giữa nước mặn và nước ngọt do những biến đổi của thuỷ triều và có nồng độ muối  trung bình lớn hơn 10/00;

  - Thu nhặt các loại sinh vật nước lợ dùng làm nguyên liệu.

  Loại trừ:

  - Các hoạt động có liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);

  - Các hoạt động bảo vệ và tuần tra việc đánh bắt thuỷ sản được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).

  03122: Khai thác thuỷ sản nước ngọt

  Nhóm này gồm:

  - Đánh bắt cá, tôm, thuỷ sản khác ở các khu vực nước ngọt như ao, hồ,

  đập, sông, suối, ruộng....sâu trong đất liền;

  - Thu nhặt các loại sinh vật nước ngọt dùng làm nguyên liệu.

  Loại trừ:

  - Các hoạt động có liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);

  - Các hoạt động bảo vệ và tuần tra việc đánh bắt thuỷ sản được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).

  2. Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

  -  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

  -  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

  -  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;

  -  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

  Trân trọng!

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×