Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa thế nào?

  • 06/07/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ , bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tiết bện được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

  Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ , bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tiết bện thuộc mã ngành:

  16: CHẾ BIẾN GỖ VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ GỖ, TRE, NỨA (TRỪ GIƯỜNG, TỦ, BÀN, GHẾ); SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ RƠM, RẠ VÀ VẬT LIỆU TẾT BỆN

  Ngành này theo Quyết định 337/QĐ-BKH bao gồm:

  - Ngành này gồm: Sản xuất các sản phẩm từ gỗ như: gỗ xẻ, gỗ dán, lớp gỗ mặt (của gỗ dán), thùng đựng hàng bằng gỗ, gỗ làm sàn, gỗ làm dàn giáo và gỗ dựng nhà làm sẵn. Quá trình sản xuất bao gồm xẻ, bào, tạo khuôn, xẻ mỏng, lắp ráp sản phẩm gỗ bắt đầu từ gỗ tròn được cắt thành từng khúc hoặc tấm, sau đó được cắt nhỏ tiếp hoặc được định khuôn bằng tiện hoặc các dụng cụ tạo hình khác. Gỗ khúc hoặc gỗ đã định hình khác có thể được bào hoặc làm nhẵn và lắp ráp thành sản phẩm cuối cùng như thùng đựng hàng bằng gỗ.

  Loại trừ: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế được phân vào nhóm 3100 (Sảnxuất giường, tủ, bàn, ghế) hoặc lắp đặt các thiết bị gỗ và đồ tương tự được phân vào nhóm 43300 (Hoàn thiện công trình xây dựng).

  1. Hệ thống mã ngành kinh tế

  161 - 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 16101: Cưa, xẻ và bào gỗ

  Nhóm này gồm:        

  - Cưa, xẻ, bào và gia công cắt ngọt gỗ.

  - Xẻ mỏng, bóc vỏ, đẽo bào gỗ.

  - Sản xuất tà vẹt bằng gỗ.

  - Sản xuất sàn gỗ chưa lắp ráp.

  - Sản xuất sợi gỗ, bột gỗ, vỏ bào, hạt gỗ.

  16102: Bảo quản gỗ

  Nhóm này gồm:

  - Làm khô gỗ.

  - Tẩm hoặc xử lý hoá chất gỗ với chất bảo quản hoặc nguyên liệu khác.

  Loại trừ:

  - Xẻ gỗ và sản xuất gỗ thô được phân vào nhóm 02210 (Khai thác gỗ).

  - Sản xuất lớp gỗ mỏng dùng trong gỗ dán, gỗ ván và tấm panen được phân vào nhóm 16210 (Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác).

  - Sản xuất ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc được phân vào nhóm 16220 (Sản xuất đồ gỗ xây dựng).

  162: Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất các sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

  Nhóm này gồm: Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện bao gồm dạng cơ bản cũng như các sản phẩm lắp ráp.

  1621 - 16210: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như:

  + Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có giấy hoặc vải lót sau),

  + Làm dưới dạng rời,

  - Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng gỗ tương tự,

  - Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ,

  - Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thuỷ tinh,

  - Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

   

  Chế biến gỗ, tre, nứa

   

  1622 - 16220: Sản xuất đồ gỗ xây dựng 

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công nghiệp xây dựng, cụ thể:

  + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng,

  + Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng,

  + Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có các phụ kiện bằng kim loại hay không, như bản lề, khoá…

  + Cầu thang, hàng rào chắn,

  + Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc,

  + Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm.

  - Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng gỗ;

  - Sản xuất nhà gỗ di động;

  - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).

  Loại trừ:

  - Sản xuất gỗ lắp sàn chưa lắp ráp được phân vào nhóm 1610 (Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ);

  - Sản xuất tủ nhà bếp, tủ sách, tủ quần áo,…được phân vào nhóm 3100 (Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế);

  - Sản xuất bức vách ngăn không có chân được phân vào nhóm 3100 (Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế).

  1623 - 16230: Sản xuất bao bì bằng gỗ

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất thùng gỗ, hòm, thùng thưa (sọt), thùng hình ống và các đồ đựng bằng gỗ tương tự;

  - Sản xuất tấm nâng hàng, thùng nâng hàng và tấm nâng hàng khác bằng gỗ; - Sản xuất thùng tròn, bình, chum và các sản phẩm thùng bằng gỗ khác;

  - Sản xuất thùng có dây cáp cuốn bằng gỗ.

  Loại trừ:

  - Sản xuất dụng cụ đựng hành lý bằng gỗ được phân vào nhóm 15120 (Sản xuất vali, túi sách và các loại tương tự; sản xuất yên đệm);

  - Sản xuất thùng bằng vật liệu tết bện được phân vào nhóm 1629 (Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện).

  1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện

  16291: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể:

  + Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải,

  + Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo,

  + Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ,

  + Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng gỗ,

  + Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương tự bằng gỗ,

  + Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của guồng quay tơ bằng gỗ,

  + Các vật phẩm khác bằng gỗ.

  - Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã cà phê hay đậu nành.

  - Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ;

  - Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ;

  - Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày);

  - Sản xuất cán ô, ba toong và đồ tương tự;

  - Sản xuất bộ phận dùng trong sản xuất tẩu thuốc lá.

  16292: Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

  Nhóm này gồm:

  - Chế biến bấc tự nhiên và các sản phẩm từ bấc ép;

  - Sản xuất các sản phẩm từ bấc tự nhiên hoặc bấc ép, bao gồm tấm phủ sàn;

  - Sản xuất dây bện, sản phẩm tết bện như thảm chùi chân, chiếu, thùng, hộp và tấm chắn;

  - Sản xuất đồ giỏ bằng liễu gai và các đồ bằng bấc.

  Loại trừ:

  - Sản xuất chiếu, thảm từ nguyên liệu dệt được phân vào nhóm 13220 (Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục));

  - Sản xuất hòm đựng hành lý được phân vào nhóm 15120 (Sản xuất vali, túi sách và các loại tương tự; sản xuất yên đệm);

  - Sản xuất giày dép bằng gỗ được phân vào nhóm 15200 (Sản xuất giày dép);

  - Sản xuất diêm được phân vào nhóm 20290 (Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu);

  - Sản xuất hộp đựng đồng hồ được phân vào nhóm 26520 (Sản xuất đồng hồ);

  - Sản xuất ống chỉ, ống suốt của máy dệt được phân vào nhóm 28260 (Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da);

  - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế được phân vào nhóm 3100 (Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế);

  - Sản xuất đồ chơi bằng gỗ được phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi);

  - Sản xuất bàn chải và chổi được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được phân vào đâu);

  - Sản xuất tráp nhỏ được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được phân vào đâu).

  Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

  -  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

  -  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

  -  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;

  -  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

  Trân trọng!

    Hotline: 1900.6169