Tuấn Luật sư

Chuyển vốn/tiền và tài sản ra nước ngoài của nhà đầu tư thế nào?

Thủ tục Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài được tư vấn và hướng dẫn về điều kiện, nội dung, đồng tiền chuyển đổi và các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

quy-dinh-ve-chuyen-von-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-jpg-15082013044154-U1.jpg

Quy định pháp luật về Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài của nhà đầu tư

 

1.  Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các khoản sau đây:

+   Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh;

+   Những khoản tiền trả cho việc cung cấp kỹ thuật, dịch vụ, sở hữu trí tuệ;

+   Tiền gốc và lãi các khoản vay nước ngoài;

+   Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;

+   Các khoản tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

2. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các dự án đầu tư được chuyển ra nước ngoài thu nhập hợp pháp của mình sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.

3. Việc chuyển ra nước ngoài các khoản trên được thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi theo tỷ giá giao dịch tại ngân hàng thương mại do nhà đầu tư lựa chọn.

4. Thủ tục chuyển ra nước ngoài các khoản tiền liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn luật Dân sự - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí