Tuấn Luật sư

Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất

Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

BẢN KHAI NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA

(TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)

1. Nguồn nhân lực:

- Giám đốc, phó giám đốc: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).

- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).

- Tổng số người: ................................................................người, trong đó:

+ Số người có trình độ đại học trở lên: ..............................người;

+ Số công nhân, trung cấp hoặc tương đương: ...................      người; 

- Liệt kê danh sách (họ tên, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm) những người có chuyên môn về địa chất, địa chất thuỷ văn, khoan. (1)

2. Máy móc, thiết bị chủ yếu:

a) Máy khoan

Tên máy, thiết bị khoan

Ký, mã hiệu

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Công suất

Đường kính khoan lớn nhất (mm)

Chiều sâu khoan lớn nhất (m)

Số lượng (bộ)

Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị khoan (là tài sản của tổ chức, cá nhân)

b) Các thiết bị khác

Tên máy, thiết bị

Ký, mã hiệu

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Thông số kỹ thuật chủ yếu

Số lượng (bộ)

Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị của tổ chức, cá nhân  (máy bơm các loại, máy nén khí, thiết bị đo địa vật lý dụng cụ đo mực nước, lưu lượng, máy định vị GPS...)

(tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết toàn bộ nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

......ngày....tháng.....năm.......

    

    Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép

       (ký, ghi rõ họ tên,  đóng dấu)

Ghi chú: (1) Nếu có dưới 10 người thì liệt kê toàn bộ danh sách, nếu có trên 10 người thì chỉ cần liệt kê tối đa 10 người chính.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí