Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Mẫu đơn khiếu nại

  • 20/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu đơn khiếu nại áp dung trong các lĩnh vực Hành chính (quyết định hành chính, hành vi hành chính...),Dân sự, Lao động, Đất đai, Hôn nhân gia đình,... cụ thể như đính kèm trên đây:

  1. Đơn khiếu nại.

  Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  Vậy trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật, cách thức soạn thảo đơn khiếu nại trong các lĩnh vực Hành chính, Dân sự, Lao động , Đất đai….. như thế nào ? Nếu bạn gặp vấn đề này, cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

  + Mẫu đơn khiếu nại ;

  + Nội dung đơn khiếu nại ;

  + Các tài liệu kèm theo khi khi khiếu nại ;

  2. Mẫu đơn khiếu nại .

  Mẫu đơn khiếu nại áp dung trong các lĩnh vực Hành chính (quyết định hành chính, hành vi hành chính...),Dân sự, Lao động, Đất đai, Hôn nhân gia đình,... cụ thể như đính kèm trên đây:

  mau-don-khieu-nai-jpeg-05122012125606-U1.jpeg

  Tư vấn và hướng dẫn quy định về Mẫu đơn khiếu nại

  ---------------------------------------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                         ……, ngày …… tháng….năm ……

  ĐƠN KHIẾU NẠI (Mẫu)

  Kính gửi: ……………………………(1)

            Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ……………….…………………….(3)

            Địa chỉ: ………………………………………………………………….………………..

            Khiếu nại: ………………………………………………………………………………(4)

            Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………….(5)

            …………………………………………………………………………………………….

            (Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có)

                                                                               Người khiếu nại

                                                                               (ký và ghi rõ họ tên)

  (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

  (2) Họ tên của người khiếu nại.

  - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

  - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

  (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

  (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

  (5) Nội dung khiếu nại

  - Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

  - Yêu cầu (đề nghị) của ngườu khiếu nại (nếu có);

    Hotline: 1900.6169