Tuấn Luật sư

Lựa chọn đấu giá QSDĐ hay đấu thầu dự án có sử dụng đất?

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức thuê đất của nhà nước để thực hiện dự án xây dựng bể bơi thì ký hợp đồng thuê đất hay đấu thầu xây dựng bể bơi? Luật Minh Gia đưa ra giải đáp trong vụ việc cụ thể sau đây:

1. Luật sư tư vấn luật đất đai

Hiện nay, khối lượng văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 tương đối nhiều. Điều này dẫn đến các cá nhân, tổ chức trong quá trình áp dụng pháp luật còn nhiều vướng mắc.

Do đó, nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thuê đất của Nhà nước để thực hiện dự án, bạn cần phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư. Trong trường hợp không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn có thể liên hệ Luật Minh Gia để luật sư của chúng tôi giải đáp và hướng dẫn các phương án cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến đất đai bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tư vấn pháp luật về vấn đề đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất

Hỏi : Tôi đang làm hồ sơ thuê mặt bằng để xây dựng bể bơi. Chỗ đất tôi muốn thuê nằm trong diện tích đã được cấp trích lục của trung tâm văn hóa huyện. Nay tôi được huyện đưa ra hai phương án cho tôi lựa chọn 1: hợp đồng thuê đất; 2: đấu thầu xây dựng bể bơi. Vậy tôi nên chọn phương án nào. Xin cho tôi biết chính xác về hai phương án này và tôi nên chọn phương án nào. (Dự án xây dựng của tôi là hơn bốn tỉ).

Trả lời tư vấn: Chào anh! Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn cụ thể sau đây:

Trường hợp 1: Về việc ký hợp đồng thuê đất

Theo quy định tại điều 118 Luật đất đai 2013:

"Điều 118. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

................

d) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

................

3. Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.".

Do đó, khi cho thuê đất để sản xuất thương mại, dịch vụ thì khi này UBND huyện cần tổ chức đấu giá quyền sử dụng và từ việc tổ chức đấu giá đó sẽ lựa chọn ra tổ chức được phép thuê đất. Điều kiện đất đưa ra đấu giá thực hiện theo quy định tại điều 119 Luật đất đai 2013:

Điều 119. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

1. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

a) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này;

b) Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật này đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Trình tự thủ tục cụ thể khi đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Luật bán đấu giá tài sản 2016 và theo Quyết định của UBND tỉnh tại đia phương nơi có đất.

Trường hợp 2: Về việc đấu thầu dự án có sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư:

Điều 10. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

1. Lập và phê duyệt danh mục dự án

a) Căn cứ lập danh mục dự án:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt;

- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có).

b) Lập và phê duyệt danh mục dự án

Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất dự án sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

2. Công bố danh mục dự án

a) Sau khi có quyết định phê duyệt, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được công bố trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm.

b) Nội dung công bố phải bao gồm các thông tin về: Địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt, hiện trạng khu đất, các thông tin cần thiết khác.

Do đó, các dự án đầu tư có sử dụng đất phải thông qua đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khi thuộc Danh mục cụ thể được phê duyệt của UBND tỉnh. Đây thường khu vực đất có giá trị thương mại cao và được UBND tỉnh lựa chọn cụ thể. Hồ sơ mời thầu và thủ tục tham gia dự thầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và đấu thầu.

Nếu khu đất mà doanh nghiệp anh dự định sử dụng làm mặt bằng xây dựng bề bơi không nằm trong Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất của UBND tỉnh phê duyệt thì khi này doanh nghiệp không cần tham gia theo thủ tục đấu thầu.

Khi này, việc lựa chọn hình thức ký hợp đồng thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất sẽ là hình thức lựa chọn phù hợp hơn với doanh nghiệp của anh.

>> Tư vấn luật Đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6169

-----------

Câu hỏi thứ 2 - Bên bán có nghĩa vụ phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho bên mua không?

Xin chào luật sư e lấy vợ và có mua một miếng đất ở quê vợ  . Lúc em mua thì miếng đất đó thì chỉ có giấy tờ viết tay có chứng nhận của khóm trưởng ở khu vực đó . Lúc đó chưa có sổ hồng đến nay đã có sổ hồng nhưng sổ hồng vẫn đứng tên người bán đất cho em . Nay e liên hệ với người chủ đất vào lấy dùm sổ hồng mà người ta viện đủ lý do này ly do kia không chịu vào lấy vào sang tên cho em .Vậy cho em hỏi pháp luật mình có quy định ràng buộc nào giữa người bán và người mua đất hay không và làm cách nào để bắt buộc người ta phải vào lấy sổ và sang tên cho mình . Tiền bạc em đã thanh toan hết cho chủ đất và người ta ở xa .em xin cám ơn và mong luật sư mau chóng phản hồi dùm em.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

>> Bên chuyển nhượng đất không thực hiện nghĩa vụ xử lí thế nào

>> Hướng dẫn thủ tục khởi kiện dân sự?

Trong trường hợp này nếu như bên chuyển nhượng không thực hiện đúng nghĩa vụ của họ đi lấy sổ để làm thủ tục sang tên thì gia đình có thể gửi đơn đến xã yêu cầu hòa giải hoặc gửi đơn đến Tòa án nhân dân để yêu cầu họ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí