LS Xuân Thuận

Tư vấn trường hợp nghỉ hưu trước tuổi đã có đủ số năm đóng BHXH

Câu hỏi: Chào luật sư, Xin Luật gia cho biết: Tôi sinh ngày 2x/x/1965, tham gia công tác từ ngày 01/9/1984 đến nay. Nghề nghiệp: kỹ sư nông nghiệp. Hiện đang công tác tại doanh nghiệp cổ phần. Nay vì lý do sức khỏe yếu, muốn xin nghỉ hưu trước tuổi. Vậy tôi có phải qua giám định sức khỏe không? Nếu giám định được thì khi nghỉ hưu tôi được bao nhiêu % lương? Cảm ơn Luật sư.

 

=> Luật sư tư vấn quy định về Nghỉ hưu trước tuổi, gọi: 1900.6169

 

Trả lời: Cảm ơn bác đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Luật Minh Gia, vấn đề của bác chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, nghỉ hưu theo trường hợp bình thường

 

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện nghỉ hưu như sau:

 

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

 

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

 

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

 

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp…”

 

Với trường hợp của bác, nếu bác là lao động nam và bác sinh ngày 20/6/1965, tính đến thời điểm này (12/10/2018) bác được 53 tuổi 3 tháng. Thời gian công tác của bác từ 1/9/1984 đến nay (12/10/2018) là 34 năm - đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu hàng tháng.

 

Căn cứ theo quy định trên và đối chiếu với thông tin bác cung cấp thì bác chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 54 đã nêu trên. Bác có thể bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và chờ đến khi đủ tuổi để làm hồ sơ hưởng chế độ hưu trí.

 

Khi bác đủ 60 tuổi, bác được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng với mức như sau:

 

Khoản 1 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng như sau:

 

“1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

 

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

 

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%...”

 

Với trường hợp của bác, 7 năm nữa bác mới đủ 60 tuổi do đó đến năm 2025 bác mới đủ điều kiện nghỉ hưu. Khi đó mức lương hưu của bác được tính như sau:

 

20 năm đầu = 45%

 

14 năm sau mỗi năm hưởng 2%=28%

 

Tổng: 45%+28%=73% (mức bình quân tiền lương của toàn bộ quá trình tham gia).

 

Vậy trường hợp này, khi đủ 60 tuổi, bác được hưởng lương hưu hàng tháng với mức 73% bình quân tiền lương đóng BHXH.

 

Thứ hai, nghỉ hưu theo diện nghỉ hưu trước tuổi

 

Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

 

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

 

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

 

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành…”

 

Như vậy, bác muốn hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động năm 2018 thì bác cần đáp ứng các điều kiện sau:

 

- Tuổi: đủ 53 tuổi;

 

- Thời gian đóng BHXH: từ đủ 20 năm trở lên;

 

- Mức độ suy giảm khả năng lao động: từ 61% trở lên.

 

Trước hết, bác cần đi giám định mức độ suy giảm khả năng lao động. Nếu bác bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì khi bác nghỉ hưu trước tuổi tại thời điểm này, bác đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Mức hưởng như sau:

 

Theo khoản 3 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được tính như trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

 

Bác nghỉ hưu trước tuổi 7 năm, vì vậy, mức lương hưu hàng tháng được hưởng trong trường hợp này là 73% - 14% = 59% (bình quân tiền lương đóng BHXH).

 

Do vậy, bác có thể cân nhắc để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí phù hợp với nhu cầu của mình.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn trường hợp nghỉ hưu trước tuổi đã có đủ số năm đóng BHXH. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến - Số 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

CV. Danh Thị Huệ - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí