Nguyễn Văn Cảnh

Tư vấn về điều kiện nghỉ hưu

Luật sư tư vấn về trường hợp nghỉ hưu theo quy định tại điều 50, 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006


Câu hỏi tư vấn: Xin chào Luật sư! Tôi sinh năm 7/10/1960 làm ở 1 cơ quan duy nhất ( hợp đồng ko xác định thời hạn) từ 1/7/1984 – nay. Tôi muốn hỏi :

1/ Đến 7/10/2015 tôi đủ 55 tuổi, tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật vì lý do: Hoàn cảnh gia đình và bản thân.

2/ Tôi sẽ nhận được những gì từ phía cơ quan công tác theo Luật lao động,theo luật bảo hiểm xã hội.

3/ Tôi muốn chuyển BHXH sang hưu 61% thì có được ko? Tỷ lệ hưu %?

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về điều kiện nghỉ hưu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng cám ơn!

Trả lời tư vấn: Chào bác!

Luật Minh Gia cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bác. Sau đây, chúng tôi xin tư vấn về trường hợp của bác như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu

Căn cứ theo điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng lương hưu:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.


2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 

Ngoài ra, điều 51 quy định về điều kiện nghỉ hưu do suy giảm lao động như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Do bác không nói rõ giới tính, nên chúng tôi xin tư vấn theo hai trường hợp sau:

Trường hợp bác là nữ: bác hoàn toàn đủ điều kiện để nghỉ hưu theo quy định của luật.

Trường hợp bác là nam:

-Bác đủ điều kiện nghỉ hưu:

+Nếu thuộc trường hợp được quy định tại điểm b khoản 1 hoặc khoản 2 điều 50.

+ Trường hợp bác không thuộc trường hợp được quy định tại điều 50, bác vẫn có thể được nghỉ hưu nếu thuộc trường hợp bị suy giảm 61% lao động tại điều 51 luật này.

Để giám định mức suy giảm khả năng lao động  bác  cần gửi hồ sơ giám định gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi gồm:
 
 Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động
 
Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định.
 
 Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.
 
Về hồ sơ, thủ tục hưởng lương hưu hàng tháng: Hồ sơ gửi tại cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm:
 
Sổ bảo hiểm xã hội;
 
 Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn;
 
 Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (trường hợp nghỉ hưu sớm).

-Bác không đủ điều kiện nghỉ hưu nếu:

+Chưa đủ 60 tuổi theo quy định tại khoản 1 điều 50 hoặc

+Thuộc trường hợp quy định tại điều 51.
 
Về mức lương hưu hằng tháng

-Trường hợp bác đủ điều kiện nghỉ hưu theo điều 50, 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006:  mức lương hưu hàng tháng được quy định tại điều 52 luật này như sau:
 
“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 
 
2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
 
3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung”.
Ngoài ra, bác còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại 54 như sau:

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

-Trường hợp bác không đủ điều kiện để nghỉ hưu theo quy định tại điều 50, 51 luật này, bác vẫn có thể xin chấm dứt hợp đồng lao động sau đó bảo lưu 5 năm để tiếp tục được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại điều 57 luật này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về điều kiện nghỉ hưu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Lương Duyên – Công ty Luật Minh Gia.
 

Hotline: 1900 6169