Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tư vấn bồi thường khi gây tai nạn giao thông

Em có người thân bị tai nạn giao thông nhưng bị gãy tay rất nặng, phải chuyển viện lên tuyến trên còn người đụng thì không sau. Trong quá trình tham gia giao thông thì phần người thân của em có lỗi hơi lấn tuyến và đang chạy lên dốc có cua vẹo khuất tầm nhìn.


Nội dung đề nghị tư vấn:
 
Bên kia chạy xuống dốc với tốc độ rất nhanh nên đụng vào Người thân của em và không quang tâm đến Người thân của em bị tai nạn, lúc đó máu chảy ra rất nhiều, khi nhập viện cũng không thăm hỏi và không hỗ trợ gì hết. Hỏi luật sư hướng sử lý và cho em biết nhé. Cám ơn luật sư.
 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 

Căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại tại điều Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Theo đó để xác định người thân bạn có được bồi thường thiệt hại hay không cần xác đinh yếu tố lỗi của các bên. Để xác định mức độ lỗi sẽ do cơ quan điều tra xác định. Theo đó, nếu lỗi được xác định hoàn toàn do phía kia thì trách nhiệm bồi thường cho người thân bạn được xác định theo quy định tại điều 590  Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trường hợp của bạn bên gây tai nạn chạy xuống dốc vào cua với tốc độ cao là hành vi nguy hiểm trái pháp luật, có lỗi và đã gây ra thiệt hại cho Người thân của bạn. Tuy nhiên trong trường hợp này Người thân của bạn cũng có lỗi là lấn tuyến khi đang chạy lên dốc vó cua veo khuất tầm nhìn.Đây do lỗi hỗn hợp của cả hai phía thì theo nguyên tắc tại điều 587 Bộ luật dân sự năm 2015 thì trách nhiệm bồi thường sẽ tương ứng với mức độ lỗi của các bên . Cụ thể:

Điều 587. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.


Trường hợp này tôi khuyên bạn nên thỏa thuận với người gây thiệt hại để giải quyết về bồi thường, mức bồi thường, nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, đỡ tốn kém.  (2.1 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP). Nếu không thỏa thuận được gia đình bạn có quyền gửi yêu cầu đến cơ quan công an hoặc Tòa án để được giải quyết về vấn đề bồi thường.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn bồi thường khi gây tai nạn giao thông. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn dân sự trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

CV: Nghiêm Quang Trường – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí