Tuấn Luật sư

Mẫu biên bản cam kết

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên có thỏa thuận cam kết thực hiện các điều khoản trong hợp đồng thì ghi nhận cam kết đó như thế nào? Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu biên bản cam kết như sau:

1. Luật sư tư vấn luật dân sự

Mặc dù pháp luật không có quy định cụ thể về biên bản cam kết thực hiện hợp đồng dân sự nhưng qua thực tiễn thi hành pháp luật có thể thấy nội dung của biên bản cam kết thường chứa đựng thông tin về các bên tham gia cam kết, thời gian cam kết, tiến độ hoàn thành công việc, thời hạn thanh toán và cam kết về khác.

Tuy nhiên, trong quá trình thỏa thuận cam kết thực hiện hợp đồng, các bên thường bỏ sót một vài nội dung quan trọng dẫn đến phát sinh tranh chấp, không đủ cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng.

Trong trường hợp như vậy, các bên có thể tham khảo biểu mẫu của Công ty Luật Minh Gia hoặc liên hệ đến công ty Luật Minh Gia để được hướng dẫn các phương án cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến mẫu biên bản cam kết bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

2. Mẫu biên bản cam kết

mau-bien-ban-cam-ket-jpg-22012013020859-U1.jpg

 Mẫu biên bản cam kết  

..................................................................................................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU CAM KẾT

                                                                        Địa danh, ngày..... tháng ....năm .........

Hôm nay, ngày .... tháng … năm ..., tại địa chỉ ......................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. CÔNG TY Cổ phần ............................................................................................................................

ĐKKD số            :.....................................................................................................................................

Địa chỉ               :......................................................................................................................................

Điện thoại          :......................................................................................................................................

Fax                    :......................................................................................................................................

Đại diện             :......................................................................................................................................

2. CÔNG TY TNHH .................................................................................................................................

ĐKKD số            :......................................................................................................................................

Địa chỉ               :......................................................................................................................................

Điện thoại          :......................................................................................................................................

Fax                   :.......................................................................................................................................

Đại diện             :......................................................................................................................................

Căn cứ Hợp đồng số ..........ngày...........tháng...........năm đã ký kết giữa Công ty cổ phần................và Công ty TNHH, về việc cung cấp dịch vụ và thi công công trình...........................................................

Để thực hiện các cam kết về cung cấp dịch vụ và tiến độ thi công công trình ....................................., sau khi thống nhất với .................. về thời gian và quy trình thực hiện. Chúng tôi, Công ty ............... cam kết về thời gian thực hiện theo hợp đồng và yêu cầu của Công ty .................................. như sau:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ thông tin được nêu trong biên bản này.   

CÔNG TY CỔ PHẦN…….

CÔNG TY TNHH…..

-------------

Tham khảo thêm tình huống luật sư tư vấn về pháp luật Dân sự trực tuyến qua tổng đài: 1900.6169 như sau:

Câu hỏi - Thắc mắc về Đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự

Chào luật sư, Trên bản hợp đồng thuê nhà của tôi có điều khoản: "Nếu bên B kết thúc hợp đồng trước một năm cần phải báo trước ít nhất hai tháng và hỗ trợ bên A kiếm khách khác." Cho tôi hỏi theo ngôn ngữ hợp đồng, "báo trước ít nhất hai tháng" là so với ngày kết thúc hợp đồng chính thức hay so với ngày thông báo với bên A? Do ban đầu vào tháng 7/2017 tôi có báo với bên A (báo trực tiếp tại văn phòng, không giấy tờ văn bản) sẽ kết thúc hợp đồng vào tháng 8. Sau đó tôi muốn lấy lại tiền cọc nên tháng 8/2017 tôi báo qua tin nhắn sẽ kết thúc hợp đồng vào tháng 9. Như vậy theo đúng hợp đồng tôi có được kết thúc hợp đồng theo thoả thuận để lấy lại tiền cọc được không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ theo nội dung của Hợp đồng mà các bên đã ký kết thì bên B muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên A biết ít nhất 2 tháng. 2 tháng này được hiểu là kể từ ngày mà bên B sẽ chấm dứt Hợp đồng. Ví dụ, bên B muốn chấm dứt vào ngày 01/10/2017 thì phải báo cho bên A biết trước ngày 01/8/2017. (Có thể hiểu theo ngôn ngữ nói: Hôm nay tôi (chúng tôi) thông báo với bên A rằng sau 2 tháng nữa tôi (chúng tôi) sẽ chấm dứt Hợp đồng này).

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Gọi ngay