Tuấn Luật sư

Chia tài sản của vợ chồng khi một bên chết trước hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết

Quy định của pháp luật về chia tài sản của vợ chồng khi một bên vợ chồng chết trước hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được hướng dẫn cụ thể tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 như sau:

chia-ts-vo-chong-khi-mot-ben-bi-tuyen-bo-da-chet-jpeg-25082013122856-U1.jpeg

Chia tài sản của vợ chồng khi một bên chết trước hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết

 

Về nguyên tắc, quan hệ hôn nhân chấm dứt khi vợ, chồng chết hoặc khi có quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng chết có hiệu lực pháp luật, theo quy định tại Điều 31 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì:
 

-   Khi một bên vợ hoặc chồng chết trước hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, thì bên còn sống sẽ được thừa kế tài sản của vợ hoặc chồng mình đã chết. Vợ chồng thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo luật cùng với cha, mẹ và các con của người chết. Ngoài ra, vợ chồng còn được thừa kế tài sản của nhau theo di chúc.

-   Khi vợ hoặc chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

Trong trường hợp vợ chồng đã ly hôn thì họ không được hưởng thừa kế của nhau theo luật. Trường hợp vợ chồng đã xin ly hôn nhưng Tòa án chưa xét xử hoặc tuy Tòa án đã xét xử cho họ ly hôn nhưng bản án hoặc quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật mà một trong hai vợ chồng chết thì người còn sống vẫn được quyền thừa kế di sản của vợ hoặc chồng đã chết.

Trân trọng !
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay