Phạm Diệu

Mẫu Đơn xin nghỉ học theo quy định luật giáo dục?

Thông thường khi học sinh, sinh viên muốn xin nghỉ học một thời gian ngắn thì phải có đơn xin nghỉ học, vậy đơn xin nghỉ học được viết như thế nào, viết trong trường hợp nào, gửi đến ai, trong nội dung bài viết này Luật Minh Gia sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết đơn xin nghỉ học đầy đủ nội dung, dễ hiểu, khoa học.

1. Đơn xin nghỉ học là gì? Trường hợp nào cần viết đơn xin nghỉ học?

Đơn xin nghỉ học hay đơn xin nghỉ phép là một văn bản mang tính chất thông báo của học sinh, sinh viên hoặc của phụ huynh học sinh, sinh viên để xin nghỉ 01 buổi hoặc nhiều buổi học. Lý do xin nghỉ học có thể là do bản thân học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, khi có lịch khám chữa bệnh, gia đình có việc riêng như cưới hỏi, hiếu hỷ… mà không thể có mặt tại trường học.

Đơn xin nghỉ học có thể được học sinh, sinh viên, phụ huynh tự viết tay, đánh máy hoặc viết theo mẫu do Nhà trường ban hành. Đơn xin nghỉ học có thể được gửi trực tiếp, gửi qua các ứng dụng liên kết giữa nhà trường và gia đình và qua các hình thức thư điện tử đến giáo viên chủ nhiêm, giáo viên bộ môn hoặc Ban giám hiệu nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học.

Đơn xin phép nghỉ học cần phải có các nội dung chính như sau: Thông tin của học sinh, sinh viên xin nghỉ học, thời gian xin nghỉ học, lý do xin nghỉ học và lời cam kết đồng thời có chữ ký xác nhận của học sinh, sinh viên và phụ huynh của học sinh, sinh viên xác nhận về việc nghỉ học.

2. Mẫu đơn xin phép nghỉ học mới nhất

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…tháng…năm 20…

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường…

                Ban Chủ nhiệm Khoa…

Giáo viên chủ nhiệm lớp/Giáo viên phụ trách…

Em tên là: .................................... Mã số học sinh/sinh viên...........................................................................

Hiện đang học tại lớp: ................. Khóa: ............................................................................................................

Hệ đào tạo:……………..Trường:………………………………

Hôm nay ngày …/…/…, em viết đơn này kính mong quý thầy/cô và Nhà trường cho phép em được nghỉ học từ ngày…/…/… đến …/…./…

Lý do nghỉ học: (trình bày cụ thể lý do xin nghỉ)……………………

Sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học và quy định của Nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy (cô) và Nhà trường!

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận GVCN/Trường…

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…tháng…năm 20…

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường…

                Ban Chủ nhiệm Khoa…

                                                         Giáo viên chủ nhiệm lớp/Giáo viên phụ trách…

Tôi tên là:…………………..Sinh năm: ………………………

Là phụ huynh của em:………………...Lớp: …/Mã học sinh, sinh viên: ……………

Khoa:…………………………Trường:……………………………………

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám hiệu nhà trường/Ban chủ nhiệm khoa/Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh là em:…….được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Lý do xin nghỉ học: (phụ huynh trình bày lý do cụ thể: ốm đau, tai nạn…) ………………................

Thời gian xin được học lại: Bắt đầu tư ngày …/…/…

Rất mong được các thầy cô và Ban Giám Hiệu Nhà trường xem xét và tạo điều kiện cho cháu.

Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận GVCN/Trường…

(Ký, ghi rõ họ tên)

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169