Lại Thị Nhật Lệ

Khuyến mại là gì? Đăng ký khuyến mại thủ tục thế nào?

Cùng với sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ thì các hình thức khuyến mại cũng được các thương nhân đa dạng hóa nhằm mục đích kích cầu mua sắm của khách hàng. Khuyến mại được sử dụng được sử dụng trong mặt hàng tiêu dùng cũng như trong thị trường phân phối và hàng công nghiệp. Vậy khuyến mại là gì và thủ tục đăng ký khuyến mại được thực hiện như thế nào? Bạn có thể tham khảo bài viết sau của Luật Minh Gia để tìm hiểu thêm về những vấn đề trên.

1. Khái niệm, đặc điểm của khuyến mại

Dưới góc độ ngôn ngữ, “khuyến mại” hay “khuyến mãi” được hiểu là hành vi khuyến khích việc bán hàng, mua hàng. Tuy nhiên, dưới góc độ tiếp cận là hành vi của thương nhân nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ hơn việc bán hàng, cung ứng dịch vụ, thuật ngữ “khuyến mại” được sử dụng trong pháp luật thương mại Việt Nam được xác định là phù hợp.

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng các cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Có thể thấy rằng, cách thức thực hiện xúc tiến thương mại, cách thức tạo ra những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy mạnh mẽ việc bán hàng và cung ứng dịch vụ là dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Đây là dấu hiệu phân biệt hành vi khuyến mại với các hành vi xúc tiến thương mại khác.

2. Đăng ký thủ tục khuyến mại

Tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của các hình thức khuyến mại đến môi trường kinh doanh, đến lợi ích của khách hàng, lợi ích của thương nhân khác, pháp luật quy định các thủ tục khác nhau để thực hiện khuyến mại. Xếp theo mức độ tăng dần về tính phức tạp của thủ tục khuyến mại, pháp luật quy định có ba loại thủ tục thực hiện khuyến mại mà thương nhân phải thực hiện là:

- Thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại:

+ Thủ tục thông báo thực hiện hoạt động khuyến mại được áp dụng với hầu hết các hình thức khuyến mại như hàng mẫu, quà tặng, giảm giá và bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiều mua hàng, phiều sử dụng dịch vụ. Theo thủ tục này, thương nhân thực hiện khuyến mại chỉ cần gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước về thương mại nơi tổ chức khuyến mại (Sở Công thương) trước khi thực hiện khuyến mại, không cần chờ đợi sự cho phép hay chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động khuyến mại:

+ Theo thủ tục này, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền và chỉ được thực hiện chương trình khuyến mại khi nhận được văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Pháp luật hiện hành quy định khi thực hiện hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi phải đăng ký thực hiện hoạt động khuyến mại tại Sở Công thương (trường hợp khuyến mại trên địa bàn một tỉnh) và Bộ Công Thương (trường hợp khuyến mại trên địa bàn nhiều tỉnh).

+ Khi hết thời hạn trao thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền về kết quả chương trình khuyến mại và thông báo công khai kết quả trúng thưởng.

- Thủ tục xin phép thực hiện hoạt động khuyến mại:

+ Thủ tục này đòi hỏi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, song chỉ áp dụng đối với những hoạt động khuyến mại được thực hiện theo sự sáng tạo của thương nhân và pháp luật chưa có quy định cụ thể. Bộ Công thương là cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận đối với trường hợp này.

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn