1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Dân sự
 • Mẫu Giấy khai đăng ký xe

  • 16/02/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Giấy khai đăng ký xe Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  >> Giải đáp thắc mắc về đăng ký xe, gọi: 1900.6169

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Mẫu số 02
  Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

  GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)
   

  A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner's)
  Tên chủ xe (Owner's full name): ............................................................
  Địa chỉ (Address): .................................................................................
  Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport): …….…… cấp ngày.…/ …../ …… tại
  Điện thoại (phone number) ………………………… Loại tài sản (ô tô/car, xe máy/motorcar):  
  Nhãn hiệu (Brand): ……………………………….... Số loại (Model code)
  Loại xe (Type): ……………………………………... Màu sơn (color): ...
  Năm sản xuất (Year of manufacture): …………………. Dung tích (Capacity):      cm3
  Số máy (Engine N0): …………………………….. Số khung (Chassis N0):          
  Lý do: Cấp, đổi lại đăng ký, biển số (Reason: issue, exchange, number plates, registation)
  ..............................................................................................................
  Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).

  ……., ngày (date) ….. tháng ….. năm …..
  CHỦ XE (Owner's full name)
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)
  (Sinature, write full name ….)

   
  B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE:
  BIỂN SỐ CŨ: ………………..                                      BIỂN SỐ MỚI: ………………………..
  Đăng ký mới £     Đổi, cấp lại đăng ký, biển số £      Đăng ký sang tên, di chuyển £
  DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

  Nơi dán bản cà số máy

   

  Nơi dán bản cà số khung

  Kích thước bao: Dài ……………m; Rộng …………..m; Cao ………………m
  Tự trọng: …………………………kg; Kích cỡ lốp: ................................
  Tải trọng: Hàng hóa: ……………kg; Trọng lượng kéo theo: ............... kg;
  Kích thước thùng: …………………..mm; Chiều dài cơ sở ............... mm;
  Số chỗ: ngồi …………………., đứng …………………………., nằm ... .
  THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

  TT

  LOẠI CHỨNG TỪ

  CƠ QUAN CẤP

  SỐ CHỨNG TỪ

  NGÀY CẤP

  1.

  2.

  3.

  4.

  ……..(1)….
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  …….., ngày …. tháng …. năm ….
  CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   
  …..(2)…
  (Ký tên và đóng dấu)


  _______________
  (1) Ở Bộ ghi Trưởng phòng: ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng: Ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;
  (2) Ở Bộ ghi Cục trưởng: ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng: ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169