Cao Thị Hiền

Tờ khai căn cước công dân gồm những nội dung gì?

Căn cước công dân là một trong những loại giấy tờ tùy thân quan trọng của công dân Việt Nam, bao gồm các thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân theo quy định của pháp luật. Căn cước công dân là hình thức mới, thay thế cho chứng minh nhân dân, có giá trị giúp người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp thực hiện các thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì phải điền các thông tin cá nhân vào tờ khai căn cước công dân. Vậy tờ khai căn cước công dân là gì? Bao gồm những nội dung nào? Bài viết dưới đây của Luật Minh Gia hi vọng có thể giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc.

1. Tờ khai Căn cước công dân là gì?

Theo Điều 7 Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định thì Tờ khai làm căn cước công dân (Mẫu CC01) là mẫu tờ khai dùng để công dân kê khai thông tin về nhân thân của mình trong trường hợp cần thiết.

Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 41/2019/ TT-BCA sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Thông tư 66/2015/TT-BCA, mẫu CC01 được dùng để công dân kê khai thông tin về nhân thân của mình kể cả trong trường hợp công dân kê khai trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Cấp mới thẻ căn cước công dân.
 • Đổi lại thẻ căn cước công dân.
 • Cấp lại thẻ căn cước công dân.

2. Mẫu tờ khai căn cước xin ở đâu?

Theo quy định Điều 26 Luật Căn cước công dân năm 2014, công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để xin tờ khai làm thẻ căn cước công dân:

 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, công dân cũng có thể tải mẫu Tờ khai căn cước công dân tại Thông tư 41/2019/TT-BCA.

3. Tờ khai Căn cước công dân gồm những nội dung gì?

Mẫu Tờ khai Công cước công dân – Mẫu CC01 theo Thông tư 41/2019/TT-BCA bao gồm các thông tin về cá nhân của người làm tờ khai, thông tin của những người liên quan đến tờ khai, thông tin ngày tháng năm, yêu cầu của công dân và thông tin về kết quả xác minh. Cụ thể cần đảm bảo các thông tin dưới đây:

 • Họ, chữ đệm và tên; Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Giới tính
 • Số CMND/CCCD
 • Dân tộc, tôn giáo, quốc tịch
 • Tình trạng hôn nhân
 • Nhóm máu (nếu có)
 • Nơi đăng ký khai sinh
 • Quê quán
 • Nơi thường trú
 • Nơi ở hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Trình độ học vấn
 • Họ, chữ đệm và tên của cha; Họ, chữ đệm và tên của mẹ
 • Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng)
 • Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ
 • Yêu cầu của công dân
 • Ngày….tháng……..năm……
 • Kết quả xác minh

Ở mẫu khai căn cước công dân này, cả người khai và cán bộ tra cứu cần xác nhận nội dung các vấn đề nêu trên, ký và rõ họ tên của mình vào tờ khai.

4. Những yêu cầu khi trình bày tờ khai căn cước công dân

Căn cứ theo quy định tại điều 6 Thông tư 66/2015/TT-BCA khi trình bày các thông tin trong tờ khai căn cước công dân, cần đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

 • Ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng nội dung trong từng biểu mẫu, chữ viết phải cùng một loại mực.
 • Người đến làm thủ tục không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ phải ghi “Người viết hộ”, kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ đó.
 • Các cột, mục trong biểu mẫu phải được ghi theo đúng chú thích hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có) và quy định tại Thông tư 66/2016/TT-BCA. Trường hợp thông tin ghi trong cột, mục của biểu mẫu dài thì được viết tắt nhưng phải bảo đảm rõ các thông tin cơ bản.
 • Màu mực để ghi biểu mẫu, chữ ký của người có thẩm quyền và các nội dung trong biểu mẫu chỉ được dùng màu mực xanh, tím than hoặc đen.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn