LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Xử phạt vi phạm hành chính về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Xử phạt vi phạm hành chính về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

I. Mức xử phạt khi vi phạm quy định về thời gian làm việc

1. Phạt tiền: 2.000.000 - 5.000.000

Người sử dụng lao động có hành vi không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định.

2: Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết theo các mức sau đây:

- Vi phạm từ 01 đến 10 người lao động: 500.000 - 1.000.000

- Vi phạm từ 11 đến 50 người lao động: 1.000.000 - 3.000.000

- Vi phạm từ 51 đến 100 người lao động: 3.000.000 - 7.000.000

- Vi phạm từ 101 đến 300 người lao động: 7.000.000 - 10.000.000

- Vi phạm từ 301 người lao động trở lên: 10.000.000 - 15.000.000

3. Phạt: 20.000.000 - 25.000.000 đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động.

4. Phạt: 25.000.000 - 50.000.000

Người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

---

II. Tham khảo tình huống tư vấn về thời giờ làm việc của người lao động

Câu hỏi:

Chào luật sư. Hiện đang làm bảo vệ tại trường mầm non công lập. E đã ký hợp đồng làm việc được 4 năm. Ở trường thì chỉ có mình e làm bảo vệ. Công việc 24/24 và tất cả các ngày trong năm.

1. Cho e hỏi theo như luật lao động và hợp đồng e đã ký kết với nhà trường (e có quyết định làm việc của phòng nội vụ huyên theo nghị định 68) thì người sử dụng lao động có vi phạm luật lao động không?

2. Ngoài lương ra e ko đc nhận bất kỳ khoản trợ cấp hay tiền ngoài giờ. Nếu như trong thời gian công tác 4 năm qua người sử dụng lao động vi phạm thì e có đc quyền đòi lại số tiền mà e làm ngoài giờ theo quy định của luật lao động ko ạ. Và e làm cách nào để đòi lại quyền lợi của mình.

Kính mong sự giúp đỡ của luật sư. Xin cám ơn

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Bộ luật lao động quy định:

"Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

...Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

...Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

..."

Như vậy, về thời gian làm việc vẫn phải thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động 2012. Theo đó, anh/chị có quyền được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 BLLĐ 2012:

"Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày."

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Hotline: 1900 6169