LS Hoài My

Nghỉ việc mà công ty không trả lương thì giải quyết thế nào?

Chấm dứt hợp đồng lao động được hiểu là người lao động và người sử dụng lao động không tiếp tục thực hiện hợp lao động theo nội dung đã thỏa thuận. Khi chấm dứt hợp đồng lao động các bên có nghĩa vụ hoàn thiện và giải quyết các vấn đề về quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

1. Luật sư tư vấn vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ và đúng hạn tiền lương cho người lao động. Nếu quan hệ lao động chấm dứt thì có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động trong đó có vấn đề về tiền lương.

Mặc dù pháp luật đã có các quy định rất rõ ràng về vấn đề này nhưng trên thực tế hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp về vấn đề này vẫn còn rất phổ biến. Cụ thể là tình trạng nợ lương hoặc không giải quyết chế độ tiền lương khi người lao động chấm dứt quan hệ lao động vẫn thường xuyên diễn ra.

Có một thực tế là người lao động biết rõ hành vi này của doanh nghiệp là vi phạm quy định của pháp luật nhưng không biết nên giải quyết như thế nào để đảm bảo quyền lợi của mình. Khi đó, việc liên hệ với các đơn vi tư vấn pháp luật để được tư vấn là rất cần thiết. Quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia để được luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật lao động của chúng tôi hỗ trợ giải đáp vấn đề này,

2. Nghỉ việc mà công ty không trả lương thì giải quyết thế nào?

Câu hỏi:

Kính gửi công ty Luật Minh Gia. Chúng tôi làm việc trong một Công ty CP Tôi bắt đầu làm việc tại công ty từ tháng 8/2013, khi bắt đầu làm việc chúng tôi đã thấy công ty có tình trạng nợ lương nhân viên. Tôi có hợp đồng thử việc và làm việc chính thức đầy đủ, theo hợp đồng lao động ký với công ty thì lương sẽ trả vào ngày mồng 10 của tháng kế tiếp

Nhưng cho đến lúc tôi nghỉ việc là vào ngày 01/09/2016 lương của chúng tôi thì luôn trong tình trạng bị nợ. Thời điểm ít nhất là công ty còn nợ 02 tháng lương, lâu nhất là 06 tháng lương (tính theo thời gian trả lương theo hợp đồng lao động). Nhiều lần chúng tôi kiến nghị về vấn đề này với lãnh đạo công ty nhưng chỉ nghe câu trả lời chung chung là tình hình tài chính công ty còn khó khăn hoặc hẹn ngày trả nhưng cũng nhiều lần không thấy trả và sau đó rất rất nhiều lần không được phản hồi từ phía lãnh đạo. Chịu chung số phận với tôi là toàn bộ nhân viên của công ty (khoảng 50-70 người), rồi lần lượt mọi người xin nghỉ việc. Riêng tôi vẫn cố gắng bám trụ với hy vọng công ty sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng cho đến thời điểm tôi xin nghỉ việc thì tôi không thể cố gắng được nữa. Hiện tại tôi đã làm mọi thủ tục bàn giao, nghỉ việc theo đúng yêu cầu quy định của công ty và nhận được bảng chốt lương của mình là còn hơn 28 triệu đồng (nếu theo như mức lương của tôi thì là khoảng 4 tháng lương, trong đó có cả lương từ năm 2015 còn nợ).Nhưng sau khi lấy bảng chốt lương còn lại thì tôi không nhận được văn bản nào từ ban lãnh đạo nói về thời gian trả lương mà chỉ nghe câu trả lời từ miệng của một chị làm bộ phận hành chính nói là công ty sẽ trả lương dần, mỗi tháng trả từ 2 đến 3 triệu. Những nhân viên nghỉ việc trước cũng đều chỉ nhận được câu trả lời tương tự và có tháng được trả khoảng 2 triệu, tháng không được trả.Các nhân viên nghỉ việc trước đây cũng bị nợ nhiều tiền nên đã thuê đòi nợ thuê bên ngoài để đòi cho nhanh. Tôi nghĩ nếu mình làm như vậy có thể sẽ lấy được tiền nhưng sẽ chỉ còn lại khoảng 60% và số tiền phải lớn thì đội đòi nợ thuê đó mới làm. Hiện nay theo thống kê của tôi thì có khoảng ít nhất 20 nhân viên đã nghỉ việc và chưa lấy được hết lương từ công ty. Tôi biết rằng công ty làm vậy trái với pháp luật và chúng tôi có quyền khởi kiện nhưng chúng tôi chúng tôi chỉ muốn lấy lại số tiền lương từ công sức làm việc của mình. Vậy mong công ty Luật Minh Gia tư vấn giúp chúng tôi chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể là:

"Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày".

Mặt khác, theo quy định của BLLĐ 2012 thì việc trả lương được thực hiện theo nguyên tắc tại Điều 96 Bộ luật lao động:

- Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

- Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Theo các quy định trên thì phía công ty có những sai phạm sau:

+ Công ty có hiện tượng nợ lương, trả lương không đầy đủ và đúng hạn (hạn là vào ngày mồng 10 của tháng kế tiếp) , có tình trạng nợ lương nhân viên (Thời điểm ít nhất là công ty còn nợ 02 tháng lương, lâu nhất là 06 tháng lương tính theo thời gian trả lương theo hợp đồng lao động).

+ khi chấm dứt hợp đồng lao động thì phía công ty cũng phải thanh toán đầy đủ tiền lương cho nhân viên nhưng công ty không trả lương đầy đủ cho nhân viên trong một thời gian xác định biểu hiện ở việc bạn không nhận được văn bản nào từ ban lãnh đạo nói về thời gian trả lương mà chỉ nghe câu trả lời từ miệng của một chị làm bộ phận hành chính nói là công ty sẽ trả lương dần, mỗi tháng trả từ 2 đến 3 triệu. Những nhân viên nghỉ việc trước cũng đều chỉ nhận được câu trả lời tương tự và có tháng được trả khoảng 2 triệu, tháng không được trả.  

Mặt khác, căn cứ vào Khoản 8 điều 3 bộ luật lao động 2012:

“8. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác.

Và điều 204 bộ luật lao động về trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở:

"1. Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật này. Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể.

2. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết;

b) Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.

3. Trong trường hợp hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định loại tranh chấp về quyền hoặc lợi ích.

Trường hợp là tranh chấp lao động tập thể về quyền thì tiến hành giải quyết theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và Điều 205 của Bộ luật này.

Trường hợp là tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì hướng dẫn ngay các bên yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.”

Như vậy, trước hết chúng tôi xác định tranh chấp giữa các bạn (là toàn bộ nhân viên của công ty khoảng từ 50 đến 70 người) với công ty về vấn đề trả lương là tranh chấp lao động tập thể về quyền nên với những vi phạm của công ty đã kể trên thì đầu tiên các bạn có thể gửi đơn đến công ty yêu cầu công ty thanh toán nợ lương và đưa ra một thời hạn nhất định để công ty trả nợ trong thời hạn đó. Nếu hết thời hạn mà công ty vẫn không trả thì bạn và tất cả nhân viên của công ty có quyền làm đơn gửi ra phòng lao động thương binh xã hội nơi công ty có trụ sở để yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết.

Sau khi bạn có đơn gửi Hòa giải viên lao động, trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn của bạn, Hòa giải viên lao động sẽ thực hiện việc hòa giải trong phạm vi quyền và trách nhiệm của mình. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Hòa giải viên lao động sẽ tiến hành hòa giải:

- Nếu hòa giải thành, các bên nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đối với nhau, tức là phía công ty sẽ trả đầy đủ tiền lương cho các bạn.

- Nếu hòa giải không thành, các bên không thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhau, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án;

Trong trường hợp, hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bạn có quyền yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động. Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác để xem xét giải quyết tranh chấp lao động.

Trong trường hợp các bạn không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bạn có quyền nộp hồ sơ khởi kiện kiện tại Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) nơi công ty có trụ sở. Kèm theo đơn khởi kiện bạn phải chuẩn bị những tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của bạn là có căn cứ và hợp pháp như hợp đồng ký giữa bạn và những người lao đông khác trong công ty, tài khoản ngân hàng của bạn nếu công ty trả tiền lương thông qua thẻ ngân hàng…  Ngoài ra, bạn còn cần chuẩn bị biên bản hòa giải không thành hoặc hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện.

Lưu ý: các bạn cần chú ý về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền tại điều 207 bộ luật lao động 2012:

"Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm."

Ngoài ra các bạn cũng có thể làm đơn tố cáo hành vi của người sử dụng lao động công ty bạn gửi ra Thanh tra Sở Lao động thương binh và xã hội để yêu cầu xử lý.

Hành vi của công ty bạn tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều sau Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lươngkhông đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật lao động; trả lươngthấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả đủ tiền lương cho người lao động theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này;

b) Buộc trả khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả cho người lao động tính theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

---

3. Công ty không trả lương và sổ bảo hiểm khi NLĐ nghỉ việc thì làm thế nào?

Câu hỏi:

Tôi đã nghỉ việc tại 1 công ty A. Đơn xin nghỉ việc của tôi Giám đốc có ghi chú là tôi chỉ cần bàn giao công việc và giải quyết công nợ đầy đủ. Trong quá trình tôi đi công trình có ứng tiền phục vụ công việc và số tiền ứng thì ít hơn số tiền tôi đã chi.Tôi nghỉ việc kể từ hết tháng 4 năm 2018 đến nay công ty còn nợ số tiền đó của tôi hơn 7 triệu và số tiền lương tháng 4/2018. Bên cạnh đó lương tháng 4 của tôi lại rất thấp, thấp hơn trong hợp đồng đã ký.Hiện tại công ty đó còn không trả sổ bảo hiểm cho tôi dù bảo hiểm của tôi đã chốt xong và tôi đã đóng bảo hiểm ngay khi nghỉ ở công ty mớiVậy cho tôi hỏi tôi có quyền được lấy sổ và số tiền mà công ty cũ đang nợ tôi mà tôi không phải bị hình thức phạt hay bồi thường nào không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn sau

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động có quy định về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

''Tham khảo quy định tại mục (2)''

Căn cứ theo quy định của pháp luật, công ty có trách nhiệm thực hiện thanh toán các khoản liên quan đến quyền lợi của bạn ( tiền lương, trợ cấp thôi việc,..) trong thời gian 7 ngày kể từ ngày bạn thôi việc đồng thời công ty có nghĩa vụ xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn . Bạn sẽ không phải bồi thường hoặc bị xử phạt nếu như không có các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước tiên, bạn có thể đến trực tiếp công ty để yêu cầu thành toán tiền lương và trả sổ cho bạn. Trường hợp công ty không thực hiện nghĩa vụ này thì bạn có thể gửi đơn đến hòa giải viên lao động để giải quyết thông qua thủ tục hòa giải quả công ty theo khoản 1 Điều 207 Bộ luật lao động 2012. Cụ thể:

“Tham khảo quy định tại mục (2)''

Nếu hòa giải không thành công, bạn có thể gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty cũ của bạn đóng trụ sở để yêu cầu giải quyết buộc công ty phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản tiền lương, số nợ cho bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn về: Nghỉ việc mà công ty không trả lương thì giải quyết thế nào? Nếu còn vướng mắc bạn liên hệ bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo