LS Quang Vinh

Xử lý người sử dụng lao động khi không tham gia BHXH,BHYT

Tôi làm việc tại công ty dịch vụ vận tải từ ngày 1/6/2015; có 2 tháng thử việc và ký hợp đồng chính thức từ ngày 1/8/2015 và làm việc cho đến nay.Vào ngày 15/12/2015 tôi phát hiện công ty đăng thông tin tuyển dụng tìm ứng viên thay thế vị trí của tôi mà không có lý do cụ thể chính đáng nào (ngay khi tôi gửi email yêu cầu giải thích) trong khi tôi làm việc rất tốt và được cấp trên trực tiếp đánh giá cao. Nên tôi quyết định gửi đơn nghỉ việc vào ngày 31/12/2015.

Hiện tại tôi đang chờ bàn giao trong vòng 30 ngày theo quy định.Mặt khác công ty này có nhiều biểu hiện vi phạm như sau:- hợp đồng làm việc chỉ có thời hạn 6 tháng và sau khi tôi ký xong thì không chuyển lại cho tôi; không đăng ký đóng BHXH, BHYT cho người lao động;Nay tôi kính nhờ quý luật sư tư vấn giúp tôi liệu tôi có thể khởi kiện công ty được không. Nếu yêu cầu bồi thường thi tôi sẽ được bồi thường như thế nào?

Trả lời, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất là vấn đề bạn nói hợp đồng làm việc chỉ có thời hạn 6 tháng, khi ký không giao một bản cho bạn.

 
Tại Điều 22. Bộ luật lao động quy định về Loại hợp đồng lao động như sau:


"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."
 
Bên trên bạn không nói thời điểm hợp đồng của bạn với công ty chấm dứt hiệu lực là vào ngày nào, nếu như bạn nói là hợp đồng làm việc là 6 tháng thuộc loại hợp đồng theo mùa vụ hoặc một công  việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đồng thời, tại Điều luật trên cũng quy định, không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặcmột công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên. Về " công việc có tính chất thường xuyên" thì chưa có một văn bản cụ thể nào hướng dẫn vấn đề này. Tuy nhiên có thể hiểu nó là công việc mà người lao động làm liên tục từ ngày này qua ngày khác và kéo dài từ 1 năm trở lên. Tôi  không biết rõ công việc của bạn trong công ty là kế toán hay là gì? Nhưng bạn vừa mới vào làm rõ ràng hợp đồng 6 tháng của bạn vẫn còn hiệu lực, nếu công ty bạn chỉ tuyển người chứ chưa thay ngay vào vị trí của bạn khi hợp đồng còn hiệu lực lúc này là đúng. Còn nếu như việc công ty tuyển người mới thay vào vị trí của bạn và thôi hợp đồng với bạn ngay lúc này công ty đã vi phạm hợp đồng. Đồng thời khi kí hợp đồng giữa hai bên là người sử dụng lao động và người lao động thì hợp đồng phải được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Việc công ty bạn không đưa cho bạn giữ m bản là trái với quy định của pháp luật.

Về việc NSDLĐ không đăng ký BHXH, BHYT cho người lao động.

Căn cứ theo Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về các đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội quy định: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...
 

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động."
 

Trường hợp của bạn nếu đã ký hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên thì theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006 công ty có trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc cho bạn.
 

Ngoài ra, bạn cũng thuộc trường hợp phải đóng Bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế
 

" Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);..."

Cũng tại Điều 21 Luật BHXH quy định một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động đó là: "1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội...". Như vậy, việc làm của công ty bạn cũng là sai hoàn toàn khi không lập hồ sơ để người lao động của mình được tham gia BHXH và BHYT.

Với những hành vi trái pháp luật trên của công ty bạn, bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích cho chính mình.
 

Bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn để người sử dụng lao động xem xét lại hành vi không nộp tiền bảo hiểm xã hội cho bạn.

 

Hoặc bạn có thể khiếu nại lên Phòng Lao động, thương binh và xã hội cấp quận/huyện nơi công ty đặt trụ sở. Trong trường hợp người sử dụng lao động không giải quyết cho bạn hoặc giải quyết mà bạn không thấy thỏa đáng, bạn cũng có thể gửi đơn yêu cầu Tòa án cấp quận, huyện nơi công ty đóng trụ sở yêu cầu Tòa giải quyết.


Còn về vấn đề bồi thường thì công ty bạn sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Điều 134 Luật bảo hiểm xã hội quy định Các hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội đó là "1. Không đóng... "


Về tranh chấp của bạn được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2012 Bộ luật lao động như sau:

"1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

...

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;…”
 

Mức phạt đối với hành vi không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 95/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội:

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp..."

Như vậy,  công ty bạn bị phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Còn về vấn đề vi phạm BHYT thì 
Theo quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì:

" 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi đóng bảo hiểm y tế không đủ số người có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động.

3. Phạt tiền đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ số người lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động theo một trong các mức sau đây:


a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, khi vi phạm dưới 10 người lao động;


b) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, khi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người lao động;


c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người lao động;


d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, khi vi phạm từ 100 đến dưới 500 người lao động;


đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm từ 500 đến dưới 1.000 người lao động;


e) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên."

Như vậy, tùy theo số người mà công ty bạn không đóng BHYT cho sẽ bị xử phạt theo mức tương ứng trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Xử lý người sử dụng lao động khi không tham gia BHXH,BHYT. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV.Phan thị Uyên - Công ty Luật Minh Gia.
  

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh