LS Hồng Nhung

Xin hỗ trợ tư vấn về nâng bậc lương trước thời hạn của kế toán trường học.

Trường hợp công chức, viên chức đạt thành tích xuất sắc trong quá trình công tác thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn như thế nào? Quyết định tặng thưởng Lao động tiên tiến có được nâng bậc lương trước thời hạn hay không?

 

1. Luật sư tư vấn về nâng bậc lương trước thời hạn

 

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2012 và các văn bản hướng dẫn có thể xác định cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, từ quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo hệ số lương mà pháp luật quy định.

 

Trong đó, Nhà nước có chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức đạt thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn. Tuy nhiên, việc thực thi các quy định của pháp luật về nâng bậc lương trước thời hạn hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc, lúng túng; dẫn đến việc cán bộ, công chức, viên chức không bảo vệ được triệt để quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

Vì vậy, nếu bạn đạt được các thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ thì bạn cần phải xem xét các điều kiện cụ thể về nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV và quy chế nâng bậc lương của cơ quan, đơn vị nơi bạn đang công tác; đồng thời, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến luật sư để làm rõ các thắc mắc của mình. Nếu không có thời gian tìm hiểu hiểu bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi giải đáp và hướng dẫn các phương án cụ thể.
 

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến vấn đề nâng bậc lương trước thời hạn, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống liên quan đến nâng bậc lương trước thời hạn đã được Công ty Luật Minh Gia tư vấn sau đây:

 

2. Tư vấn về việc nâng bậc lương trước thời hạn

 

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Em có thắc mắc về nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

Em hiện là kế toán trường học, đang hưởng ngạch kế toán viên trung cấp và đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ bậc 3 hệ số lương 2,26 ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032) lên bậc 4 hệ số lương 2,46 ngạch kế toán viên trung cấp từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2019 em đều được Chủ tịch UBND quận ký Quyết định tặng thưởng Lao động tiên tiến (thành tích này của em được ký sau ngày 01 tháng 12 năm 2016 được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau).

Theo quy chế của cơ quan, đơn vị nơi công tác thì thành tích được tặng thưởng Lao động tiên tiến được xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng, nhưng theo quy định tại Thông tư số 08/2013 của Bộ Nội vụ thì “không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh” nên em vẫn chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 ngạch kế toán viên trung cấp từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 (thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên tiếp theo từ bậc 5 lên bậc 6 là ngày 01 tháng 12 năm 2020).

Đầu tháng 01 năm 2020 đang có đợt xét nâng bậc lương trước thời hạn thì em có được xét nâng từ bậc 5 lên bậc 6 từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 không?

Rất mong nhận được sự tư vấn của Luật sư! Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

 

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, trong quá trình công tác bạn đạt được tặng thưởng thành tích Lao động tiên tiến. Vì vậy, để được nâng bậc lương trước thời hạn vào đầu tháng 1 năm 2020 thì bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV:

 

“Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

 

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

 

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

đ) Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

 

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

 

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

 

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

e) Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn:

 

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.”

 

Và khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định cụ thể về tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên như sau:

 

“2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

 

a) Đối với cán bộ, công chức:

b) Đối với viên chức và người lao động:

 

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

 

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.”

 

Từ quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của bạn, để có thể được nâng bậc lương trước hạn trong năm 2020 thì bạn cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

 

- Không bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

 

- Tính đến thời điểm 31 tháng 12 của năm 2020 bạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên;

 

- Thành tích bạn đạt được là thành tích xuất sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên tính đến ngày 31/12/2020. Đồng thời, tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

 

Ngoài ra, khi xét nâng bậc lương trước thời hạn, cơ quan, đơn vị của bạn cần phải đáp ứng chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn bằng 10% tổng biên chế thực tế trả lương của đơn vị tính đến thời điểm ngày 31/12/2020.

 

Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên, bạn có thể được xét nâng bậc lương trước thời hạn theo đợt xét của cơ quan, đơn vị nơi bạn đang làm việc.

Hotline: 1900 6169