LS Thanh Hương

Xin cấp sổ đỏ phải nộp những tiền gì?

Kính chào Luật sư! Cho tôi hỏi về việc nộp các loại tiền khi cấp sổ đỏ như sau: Gia đình tôi có mua một thửa đất 115m2. Từ ngày 15/4/2002, tôi có làm hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà và đất có xác nhận của Chủ Tịch phường ký. Từ đó đến nay sử dụng ổn định không tranh chấp.

Nguồn gốc đất trên là: chủ trước được Giám Đốc Cty Vật Tư X cấp cho xây dựng nhà ở (đất ở đô thị là 115m2). Cấp vào ngày 04/01/1994 có kèm theo quyết định, sơ đồ thửa đất Sau đó người chuyển nhượng đã chết. Vậy xin hỏi luật sư: Thửa đất trên có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên tôi được không? Và mức thuế - phí - lệ phí phải đóng là bao nhiêu? Chân thành cảm ơn! Mong Luật sư hồi đáp sớm. Trân trọng.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn tư vấn bởi Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Trường hợp của bạn có đủ căn cứ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 99 – Luật Đất đai 2013:

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

Như vậy, từ ngày 15/4/2002 bạn đã thực hiện hợp đồng mua bán nhà, đất để nhận chuyển nhượng mảnh đất trên. Đây lại là mảnh đất có nguồn gốc rõ ràng và bạn đã thực hiện mua bán với người chủ đứng tên hợp pháp quyền sử dụng mảnh đất đó. Hơn nữa, trong hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất còn có chữ kỹ xác nhận của Chủ Tịch phường Bắc Mỹ An - Tp Đà Nẵng, nên hợp đồng này được thừa nhận về mặt pháp lý và giao dịch chuyển nhượng nhà đất giữa bạn và người chủ đất cũ theo đó cũng được công nhận. Do vậy, bạn có thể căn cứ theo quy định trên để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về vấn đề các khoản tiền bạn phải nộp khi muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sẽ bao gồm các khoản: Tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về bảng giá đất để áp dụng thu tiền sử dụng đất, Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất có quy định như sau:

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụngđất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng nay mới xác định tiền sử dụng đất:

a) Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất quy định tại Bảng giá đất.

b) Đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở tại địa phương: Trường hợp nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày 01 tháng 3 năm 2011, giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất. Trường hợp nộp hồ sơ hợp lệ từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất.

Về lệ phí trước bạ bạn cần nộp: Theo quy định tại Nghị định 45/2011/NĐ-CP và Thông tư số 124/2011/TT-BTC. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình bạn phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá tính lệ phí trước bạ (bằng diện tích đất nhân với giá đất nhân với tỷ lệ 0,5%.). Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành.

Ngoài các loại thuế, phí trên, bạn có thể sẽ phải nộp thêm phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng dất nếu thuộc trường hợp phải thẩm định theo thông tư số 02/2014/TT-BTC.

Hỏi tư vấn qua điện thoại