LS Trần Khánh Thương

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội thế nào?

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian người lao động làm việc cho mình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp khi nghỉ việc người sử dụng lao động không xác nhận thời gian này dẫn đến người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi khi giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Nội dung: Em xin chuyên gia hướng dẫn giúp em. Năm 2011 em có nghỉ việc tại Công ty A nhưng chưa lấy số bảo hiểm. Khi chuyển sang làm việc & đóng bảo hiểm tại Công ty B thì em chỉ cung cấp số sổ chứ không nộp sổ. Hiện em đã nghỉ làm tại Công ty B đã lâu (năm 2014). Và cũng chưa làm thủ tục gì về bảo hiểm. Hiện em đã liên hệ lại Công ty A và nhận lại xác sổ bảo hiểm rồi. Vậy cho em hỏi em phải làm sao để chốt sổ tại Công ty B để tiếp tục đóng bảo hiểm cho công ty C em đang làm việc. Em chân thành cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp bạn đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Tại Điều 48 Bộ luật lao động 2019 có quy định về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Căn cứ theo quy định nêu trên, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà không phụ thuộc vào việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật hay trái quy định pháp luật.

Với trường hợp của anh, sau khi anh chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty B, công ty B có trách nhiệm thực hiện thủ tục chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho anh. Do vậy, để được chốt thời gian tham gia bảo hiểm tại công ty B, anh cần liên hệ lại với công ty B và đề nghị công ty hoàn thành nốt thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội này.

Trong trường hợp anh không thể liên hệ được với công ty B hoặc công ty B cố tình không thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho anh mặc dù anh đã chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2014 thì anh có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty B đang tham gia bảo hiểm và đề nghị bảo hiểm xã hội hỗ trợ giải quyết thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội này.

Hiện nay pháp luật không có quy định hạn chế việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động tại công ty mới khi công ty cũ chưa hoàn thiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội, do đó anh vẫn có quyền tham gia bảo hiểm tại công ty C khi chưa chốt sổ tại công ty B.

TƯ VẤN NHANH