LS Nguyễn Phương Lan

Thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu và tháng thứ hai

Luật sư tư vấn về thời điểm được hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động còn được hưởng các chế độ gì theo Luật việc làm hay không? Để tìm hiểu chi tiết về chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

1. Tư vấn về chế độ và thờ gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động, để đảm bảo quyền lợi của người lao động đối với những đơn vị đã tham gia BHXH thì người lao động được quyền yêu cầu hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Luật việc làm 2013; ngoài chế độ trợ cấp thất nghiệp thì cán bộ sẽ tư vấn, định hướng và hỗ trợ học nghề theo quy định.

Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

- Thời điểm nào được hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Thẩm quyền giải quyết chế độ thất nghiệp, điều kiện được hỗ trợ học nghề;

- Giải quyết, tư vấn các trường hợp thiếu hồ sơ, sai sót về hồ sơ hưởng chế độ thất nghiệp;

- Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại về vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật.

2. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu và tháng thứ hai

Hỏi:

Xin chào Quý đoàn Luật sư! Tôi có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 17/04/20xx và vẫn đang tìm việc làm từ thời điểm đó cho đến nay, tôi có nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày 17/05/20xx và đến ngày 18/05/20xx tôi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 09 tháng theo quyết định.

Tuy nhiên trong quyết định thì tôi được hưởng từ ngày 14/05/20xx trong khi đó tôi bị thất nghiệp gần 2 tháng không có thu nhập gì, vậy thì nhà nước có hỗ trợ cho tôi trong 2 tháng thất nghiệp không có thu nhập đó không? Thời gian tôi hưởng trợ cấp thất nghiệp lần 2 là khi nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Quý đoàn luật sư!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, về vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

- Về Hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tại Điều 46, Luật việc làm 2013 quy định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, theo quy định, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm thì người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.  Theo như bạn cung cấp bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 17/3/20xx và đến ngày 17/4/20xx, bạn đã nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp (đã trong thời hạn 3 tháng).

Tuy nhiên, đến ngày 18/05/20xx bạn mới có quyết định hưởng trợ cấp, do đó, trong khoảng thời gian từ 17/3/20xx đến 14/5/20xx, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian đó vì theo quy định tại khoản 3, điều 50, Luật việc làm quy định:

“Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Đồng thời, quyền lợi của bạn khi tham gia trợ cấp thất nghiệp sẽ không bị mất đi và sẽ được hưởng quyền lợi kể từ ngày bạn có quyết định được cấp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (tức là từ ngày 14/5/20xx).

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai như sau:

"... 2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”

Như vậy, nếu không có quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn sẽ hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thứ 07 của tháng hưởng thất nghiệp.

- Về hỗ trợ các quyền lợi liên quan

Theo Điều 54 Luật việc làm 2013 quy định về tư vấn, giới thiệu việc làm như sau:

 Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.”

Và điều 54, Luật việc làm 2013 về điều kiện được hỗ trợ học nghề như sau:

Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, bạn sẽ được nhà nước hỗ trợ trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm và được hỗ trợ học nghề (nếu đủ điều kiện) kể từ thời điểm có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tức là từ ngày 14/5/20xx.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo