Luật sư Trần Khánh Thương

Thời gian nâng bậc lương sau khi bị kỷ luật là bao lâu?

Khác với chế độ tiền lương theo thỏa thuận của người lao động, chế độ tiền lương của công chức hiện nay có những quy định riêng về hệ số lương, điều kiện nâng lương, mức lương theo thâm niên làm việc… Để được tư vấn cụ thể các vấn đề về tiền lương của công chức, quý khách có thể liên hệ đến công ty Luật Minh Gia để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ giải đáp.

 

Nội dung câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi 1 trường hợp sau: Công chức A giữ bậc lương 9/12, hệ số lương 3,26, thời gian giữ bậc lương 01/9/2019. Ngày 01/12/2020, công chức A bị kỷ luật hạ bậc lương, thời gian kỷ luật là 1 năm. Từ ngày 01/8/2020 đến 31/8/2021 công chức A bị bệnh được hưởng lương bảo hiểm xã hội. Vậy cho tôi hỏi thời gian để công chức quay lại bậc lương 9/12 và nâng lên bậc 10/12 là khi nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Thứ nhất, về hình thức kỷ luật hạ bậc lương:

Tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 39. Các quy định liên quan sau khi có quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức

1. Công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, nếu đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên của ngạch hoặc chức danh thì xếp vào bậc lương thấp hơn liền kề của bậc lương đang hưởng. Thời gian hưởng bậc lương mới kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị kỷ luật được tính kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Thời gian giữ bậc lương trước khi bị kỷ luật hạ bậc lương được bảo lưu để tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần kế tiếp. Trường hợp công chức đang hưởng lương bậc 1 hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch hoặc chức danh thì không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương; tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật, cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.”.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của bạn thì công chức bên bạn đang hưởng bậc lương 9/12, hệ số lương 3,26. Trường hợp, công chức bị xử lý lỷ luật hạ bậc lương thì sẽ được hưởng bậc lương 8/12, hệ số lương 3,06. Thời gian hưởng bậc lương 08/12, hệ số lương 3,06 kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực (từ ngày 01/12/2020).

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị kỷ luật được tính từ ngày 01/12/2020. Công chức đơn vị bạn là công chức loại B, do đó cứ theo nguyên tắc sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương. Do đó, nếu tính từ ngày 01/12/2020 thì đến ngày 01/12/2022, công chức này mới được trở về bậc lương cũ là 09/12, hệ số lương 3,26.

Tuy nhiên, theo quy định thì thời gian giữ bậc lương trước khi bị kỷ luật hạ bậc lương được bảo lưu để tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần kế tiếp. Do đó, thời gian từ 01/09/2019 đến hết ngày 30/11/2020 được tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần kế tiếp. Như vậy, thời gian công chức này bắt đầu hưởng trở lại bậc 09/12, hệ số lương 3,26 tính từ ngày 01/04/2022. Lần nâng bậc lương thường xuyên tiếp theo tính từ ngày 01/04/2024, hưởng bậc lương 10/12, hệ số lương 3,46.

Thứ hai, thời gian nghỉ hưởng chế độ BHXH có tính vào thời gian để xét nâng lương thường xuyên?

Theo thông tin bạn cung cấp, công chức này có thời gian nghỉ từ ngày 01/8/2020 đến 31/8/2021 công chức A bị bệnh được hưởng lương bảo hiểm xã hội. Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn nâng bậc lương cán bộ công viên chức thì thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Vì vậy, đối với thời gian công chức này nghỉ ốm đau từ ngày 01/8/2020 đến 31/8/2021 vẫn được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên nên trường hợp công chức này bị kỷ luật hạ bậc lương thì thời gian để quay lại bậc lương 09/12 tính từ ngày 01/04/2022, nâng bậc lương thường xuyên lần sau bậc lương 10/12, hệ số lương 3,46 tính từ ngày 01/04/2024.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169