LS Trần Khánh Thương

Tiếp tục làm việc sau khi hết hạn HĐLĐ? Hợp đồng lao động có tự động gia hạn?

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động về việc làm có trả công. Theo đó, hợp đồng lao động có thể tồn tại dưới dạng hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều trường hợp công ty hoặc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Vậy trong những trường hợp này thì hậu quả pháp lý được quy định như thế nào

 

Câu hỏi tư vấn: Trong thời gian em kết thúc hợp đồng( từ ngày 08-11/03/2021) em có xin được công việc mới và ngày 11/3/2021 em nghỉ việc ở công ty. Sau đó công ty không trả lương em và nói em vi phạm việc chấm dứt hợp đồng và yêu cầu em bồi thường 1 tháng lương (khi đó em vẫn chưa ký việc gia hạn hợp đồng). Anh chị cho em hỏi như vậy có đúng không (em có hỏi thì công ty báo dựa vào điều 20 loại hợp đồng ) và nói công ty không thông báo cho em bằng văn bản hay miệng là công ty đồng ý với việc gia hạn hợp đồng và hợp động tự động được gia hạn. Nếu em đúng luật cần khởi kiện công ty thì cần phải chuẩn bị những tài liệu cũng như trình tự thực hiện việc khỏi kiện công ty.Em cảm ơn anh chị nhiều. Trân Trọng!

Trả lời câu hỏi tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp này của bạn chúng tôi đưa ra nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

Thứ nhất, HĐLĐ tự động gia hạn sau bao lâu?

Căn cứ quy định tại Điều 20 BLLĐ 2019 quy định về loại hợp đồng lao động thì:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Theo quy định trên thì HĐLĐ xác định thời hạn khi hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì:

  • Trong thời hạn 30 ngày, các bên không ký HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo HĐLĐ cũ, HĐLĐ mới chưa tự động được xác lập.
  • Nếu sau 30 ngày kể từ này HĐLĐ hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc nhưng không ký HĐLĐ mới thì HĐLĐ cũ tự động trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Vậy đối chiếu với trường hợp của bạn thì hợp đồng lao động đã kết thúc vào ngày 08/03/2021 và bạn đã nghỉ việc vào ngày 11/03/2021 thì HĐLĐ mới chưa được xác lập, HĐLĐ cũ cũng chưa được tự động gia hạn.

Do vậy, ngày 11/03/2021 bạn nghỉ việc sẽ không bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật (việc nghỉ được coi là chấm dứt hợp đồng lao động do thời hạn hợp đồng đã hết) và không phát sinh nghĩa vụ bồi thường. Theo đó, bên công ty yêu cầu bạn bồi thường 01 tháng tiền lương và không trả lương cho bạn là không đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về trình tự giải quyết tranh chấp lao động:

Trong trường hợp này, việc công ty yêu cầu bạn bồi thường 01 tháng tiền lương và không trả lương cho bạn với căn cứ là bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật là không đúng với quy định của pháp luật. Vì vậy, để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của mình bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến ban lãnh đạo công ty để yêu cầu thanh toán tiền lương trong những ngày làm việc chưa được trả cũng như khoản tiền bồi thường 01 tháng tiền lương. Nếu công ty cố tình không thực hiện giải quyết thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Phòng lao động thương binh và xã hội nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết hoặc gửi đơn khởi kiện lên Tòa án để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Hotline: 1900 6169