Lò Thị Loan

Xác định điều kiện chuyển sang ngạch cán sự mới theo Thông tư 05/2017/TT-BNV?

Chuyển sang ngạch cán sự mới là kéo theo những quyền lợi của người lao động. Vậy khi chuyển sang ngạch mới sẽ được hưởng những quyền lợi gì?. Và điều kiện để được chuyển sang ngạch cán sự mới theo Thông tư 005/2017/TT-BNV đươc như thế nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều người lao động, thậm chỉ cả người sử dụng lao động cũng đã nhiều lần liên hệ đến Luật Minh Gia để nhờ tư vấn, giải đáp.

1. Tư vấn quy định về chuyển ngạch cán sự

Để hiểu rõ hơn quy định về chuyển sang nghạch cán sự mới bạn nên tìm hiểu kỹ quy định pháp luật liên quan hoặc hỏi luật sư tư vấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất. Cụ thể nếu bạn lựa chọn Luật Minh Gia là đơn vị tư vấn, luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn để:

- Bạn hiểu rõ hợn điều kiện, thủ tục chuyển sang nghạch cán sự mới

- Biết được quyền và lợi ích của mình khi chuyển sang nghạch cán sự mới

- Được trang bị những kiến thức cơ bản về quyền lợi của mình về chế độ khi được chuyển sang ngạch cán sự mới

Nếu cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6169 mọi vướng mắc của bạn sẽ được tư vấn tận tình, trách nhiệm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống tư vấn sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề đang thắc mắc.

2. Người lao động chuyển ngạch cán sự thì tiền lương được xác định như thế nào?

Nội dung tư vấn: Em xin chào các anh chị quý công ty. Em mong anh chị tư vấn giúp em vấn đề sau được không ạ? Năm 2017 đơn vị em chuyển xếp lại ngach bậc lương theo thông tư 05/2017/TT-BNV, theo đó những người đang giữ ngạch cán sự và tương đương (kỹ thuật viên Trung cấp nhưng làm công việc của cán sự thì đều chuyển qua ngạch cán sự mới và xếp lại bậc lương từ thời điểm 01/10/2017. Vào thời điểm đó em đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp nhưng không chuyển sang ngạch cán sự do em đang làm kế toán. Bây giờ em chuyển sang làm ở phòng Tổ chức hành chính với công việc của chuyên viên.(E đã có bằng đại học kế toán và hiện đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp), thì em có được chuyển sang ngạch cán sự mới vào thời điểm này được không ạ? Hệ số lương hiện tại của em là 2,66 bậc 5/12 được tính từ ngày 01/12/2018. Nếu được chuyển thì lương của em được xếp như thế nào ạ? Em cảm ơn ạ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều kiện bổ nhiệm ngạch cán sự và xếp lương được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9a Thông tư 05/2017/TT-BNV quy định như sau:

- Điều kiện bổ nhiện ngạch cán sự mới:

2. Cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức đang giữ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (cũ) theo quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính sang các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (mới) quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV như sau:

b) Đối với ngạch cán sự:

Công chức tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới), nếu đang xếp lương theo công chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại Ađó; nếu đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Trường hợp công chức chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm nhưng đã được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (cũ) và đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại B đó trong thời hạn 06 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch cán sự (mới); khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch cán sự (mới) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới). Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

Theo đó, điều kiện để được chuyển sang ngạch cán sự mới phải là công chức đang giữ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính cũ theo Quyết định 414/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 bao gồm các ngạch: chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, kỹ thuật viên đánh máy, nhân viên đánh máy, nhân viên kỹ thuật, nhân viên văn thư, nhân viên phục vụ, lái xe cơ quan, nhân viên bảo vệ thì mới được chuyển sang ngạch cán sự mới.

Đối với trường hợp của bạn, hiện bạn đang giữ ngạch công chức là chuyên viên (thuộc ngạch công chức cũ theo Quyết định 414/TCCP-VC), nếu bạn tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm (chuyên viên Phòng tổ chức hành chính) thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự mới theo Thông tư 05/2017/TT-BNV.

- Xếp ngạch lương cán sự mới:

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, hệ số lương hiện tại của bạn đang là 2.66, bậc 5/12 (đang xếp lương theo công chức loại B), nên việc xếp lương sau khi chuyển sang ngạch cán sự được xác định như sau:

+ Nếu bạn tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì theo quy định trên, bạn được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

+ Nếu bạn chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm (chuyên viên) nhưng đã được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (cũ) và đang xếp lương theo công chức loại B như trên, thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại B đó trong thời hạn 06 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch cán sự (mới); khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch cán sự (mới) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới).

Hotline: 1900 6169