LS Quang Vinh

Viên chức tự ý nghỉ việc có bị xử lý kỷ luật?

Luật sư tư vấn trường hợp viên chức tự ý nghỉ việc, có bị xử lý kỷ luật?


Nội dung cần tư vấn:

Tôi có một vấn đề xin nhờ luật sư tư vấn giúp: Cơ quan tôi tính lương cho cán bộ viên chức tháng này căn cứ trên bảng chấm công của tháng trước nên khi tính lương cho CBVC tháng 8/2015 sẽ căn cứ trên bảng chấm công tháng 7/2015. Nay có 1 trường hợp như sau: tháng 7/2015, cơ quan tôi có 01 viên chức nghỉ tự do 08 ngày (được thể hiện trên bảng chấm công), nên khi tính lương tháng 8/2015 viên chức đó sẽ không được hưởng 08 ngày công đó. Vậy tôi xin hỏi luật sư: tôi tính lương cho viên chức đó như vậy là đúng hay sai? Có văn bản pháp lý nào quy định về việc tính lương này? (Theo luật viên chức thì nghỉ 05 ngày cộng dồn trong 1 tháng, 20 ngày cộng dồn trong 1 năm thì có thể kỷ luật theo hình thức sa thải. Tuy nhiên viên chức đó không bị kỷ luật).

- Có 1 ý kiến trong cơ quan tôi là: chúng tôi thu lương sai vì chỉ khi nào viên chức đó bị kỷ luật thì mới được trừ lương. Vậy chẳng phải là: viên chức nào cũng có thể nghỉ tự do, nếu không bị kỷ luật thì vẫn được hưởng nguyên lương sao?

Tôi mong luật sư có thể trả lời sớm và giải thích rõ giúp tôi trường hợp này.

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh gia, trường hợp của bạn được chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 126, Bộ luật lao động năm 2012  quy định về các trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải như sau:

“Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Trong trường hợp của bạn, viên chức tự ý nghỉ việc 8 ngày trong một tháng là đã đủ điều kiện để áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải. Tuy nhiên, việc áp dụng xử lý kỷ luật lao động là quyền của người sử dụng lao động, cụ thể, tại điểm a, khoản 1, điều 6, Bộ luật lao động quy định : “Người sử dụng lao động có quyền tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.”
Và khoản 2, Điều 5, Luật lao động 2012, quy định :” Người lao động có nghĩa vụ Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.”

Như vậy, việc cơ quan bạn không xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm là quyền của cơ quan bạn, việc làm này không trái với quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 90, Bộ luật lao động 2012, quy định : “Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.”

Do viên chức đó tự ý nghỉ việc 8 ngày, nên trên thực tế họ không làm việc, do đó, việc cơ quan  không tính lương cho viên chức trong 8 ngày đó là đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Viên chức tự ý nghỉ việc có bị xử lý kỷ luật?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
C.V Ngô Huệ - Công ty Luật Minh gia.

Hotline: 1900 6169