Nguyễn Kim Quý

Viên chức nghỉ việc được hưởng những chế độ gì?

Luật sư tư vấn về vấn đề nghỉ việc của viên chức. Viên chức khi thôi việc thì được hưởng những chế độ gì? Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Chào Luật sư! Cho tôi được hỏi: Tôi tham gia công tác từ tháng 6/1996 đến tháng 10/2019, trong thời gian này, tôi trải qua 3 đơn vị (từ tháng 6/1996 - tháng 6/2006 là nhân viên doanh nghiệp nhà nước, từ tháng 6/2006 đến tháng 11/2011 chuyển đơn vị mới là công chức, từ tháng 11/2011 đến 10/2019 chuyển qua đơn vị khác là viên chức). Như vậy, nếu tôi xin nghỉ việc từ tháng 10/2019 (được chấp thuận của lãnh đạo cơ quan) thì tôi được hưởng những chế độ gì khi thôi việc, ai là người chi trả các chế độ này. Xin cám ơn Luật sư.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Bạn công tác từ tháng 6/1996 đến tháng 10/2019 qua 3 đơn vị khác nhau. Từ tháng 11/2011 đến tháng 10/2019, bạn làm việc với vai trò là viên chức thì trước đó, bạn sẽ phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị cũ trước, đơn vị cũ có trách nhiệm thanh toán những khoản liên quan đến quyền lợi của bạn như. Nếu tháng 10/2019 bạn chấm dứt hợp đồng với cơ quan có sự chấp thuận của lãnh đạo cơ quan, vì bạn vẫn đang là viên chức nên chế độ thôi việc với bạn được quy định tại Điều 45 Luật Viên chức 2010 như sau:

 

“Điều 45. Chế độ thôi việc

 

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

 

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 

a) Bị buộc thôi việc;

 

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

 

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.”

 

Vì bạn nghỉ việc từ tháng 10/2019 được sự chấp thuận của lãnh đạo cơ quan nên theo quy định trên, bạn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Trợ cấp thôi việc với viên chức được quy định tại Điều 48 BLLĐ 2012 như sau:

 

“Điều 48. Trợ cấp thôi việc

 

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

 

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

 

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

 

Khoảng thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc được tính bằng tổng thời gian làm việc thực tế cho đơn vị trừ đi thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ ngày 1/1/2009 nên khi bạn làm việc tại đơn vị mới từ tháng 11/2011 đến tháng 10/2019 thì khi nghỉ việc, bạn sẽ được hưởng chế độ của bảo hiểm thất nghiệp do Cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chứ không hưởng trợ cấp thôi việc. Trợ cấp thôi việc sẽ được tính đối với khoảng thời gian trước khi bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ do cơ quan nơi bạn làm việc chi trả.

 

Trân trọng.

Phòng tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169