Phạm Diệu

Viên chức nghỉ theo chế độ 108 được hưởng những chế độ gì?

Tinh giản biên chế là chế độ được cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt quan tâm. Vậy nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế cần điều kiện gì và chế độ được hưởng như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này thông qua tình huống sau:

Người nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế hầu hết được giải quyết theo 02 chế độ chính là nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay. Việc giải quyết theo chế độ nào phụ thuộc vào độ tuổi, quá trình làm việc đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, nếu anh/chị đang muốn nghỉ theo chế độ này và chưa biết quyền lợi mình được hưởng như thế nào thì có thể liên hệ Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Hỏi: Chào Luật sư! Tôi sinh ngày 24/03/1968, nữ giáo viên tiểu học. Tôi vào ngành 9/1995 và đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9/1995 đến nay và mức lương mà hiện nay tôi đang được hưởng là 3,86 + 0,2%. Tôi muốn đến 20/12/2020 về hưu trước tuổi. Vậy tôi có được hưởng theo chế độ về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP hay không? Nếu được thì cách tính cụ thể như thế nào? Rất mong luật sư giúp tôi. Tôi xin cảm ơn nhiều.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn chị đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Theo thông tin chị cung cấp, chị sinh ngày 24-03-1968, đến năm tháng 12/2020 chị có khoảng 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Về tuổi đời, tính đến thời điểm tháng 12/2020 chị đã đủ 52 tuổi. Căn cứ tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp tinh giản biên chế như sau:

Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

…”.

Như vậy, nếu chị thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì chị sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, chế độ của chị sẽ được giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP như sau:

7. Sửa đổi khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.”.

Đối chiếu với trường hợp của chị, chị có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, đủ 52 tuổi. Do đó, trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế thì chị sẽ được hưởng các chế độ như sau:  

+ Hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó, chị đóng 25 năm, tương ứng mức hưởng lương hưu là: 65% x mức bình quân tiền lương của 06 năm cuối trước khi chị nghỉ hưu.

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Trường hợp của chị với 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, chị được hưởng tương ứng 7,5 tháng tiền lương.

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định. Nếu chị nghỉ cuối năm 2020 thì chị nghỉ trước tuổi khoảng 2,5 năm. Do đó, chị sẽ nhận được 08 tháng tiền lương.

Hotline: 1900 6169