LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Viên chức có được ký hợp đồng lao động với công ty tư nhân?

Ngoài việc công tác tại đơn vị sự nghiệp thì viên chức có thể làm việc tại các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động, pháp luật hiện nay có những quy định hoặc hạn chế như thế nào đối với trường hợp viên chức tham gia ký kết quan hệ lao động khác, để được tư vấn cụ thể về vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được giải đáp vướng mắc.

1. Quy định về việc ký kết hợp đồng lao động

Theo quy định của Luật viên chức hiện hành thì không có quy định hạn chế về việc viên chức làm việc đồng thời tại đơn vị sự nghiệp và tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, viên chức phải tự cân đối và đảm bảo về thời gian làm việc tại các nơi.

Tuy nhiên, một vấn đề mà hầu hết viên chức đang thắc mắc đó là liên quan đến tiền lương được hưởng và tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào khi làm việc ở nhiều nơi. Đối với những vấn đề này, nếu bạn muốn tư vấn cụ thể thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư của Công ty Luật Minh Gia để được giải đáp.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tình huống chúng tôi xử lý sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Viên chức có được ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp không?

Nội dung câu hỏi tư vấn: Thưa Công ty Luật Minh Gia, Tôi hiện đang là viên chức nhà nước, đã thi viên chức và được bổ nhiệm vào ngạch viên chức của Bộ GTVT, hiện tại tôi đang làm việc cho 1 đơn vị thuộc bộ từ năm 2007. Bây giờ có 1 công ty có vốn đầu tư nước ngoài (70 % vốn) muốn ký hợp đồng dài hạn với tôi. Nếu tôi ký thì có phải là vi phạm pháp luật hay không. Có nghị định nào hay thông tư hướng dẫn không?

vien-chuc-co-duoc-ky-hop-dong-lao-dong-voi-ct-tu-nhan-jpg-25092013112344-U1.jpg

Luật sư Giải đáp thắc mắc pháp luật lao động, gọi 1900.6169

Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện tại bạn đang là viên chức nhà nước, đã thi viên chức và được bổ nhiệm vào ngạch viên chức của bộ giao thông vận tải, bạn đang làm việc cho một đơn vị thuộc bộ từ năm 2007, vì vậy bạn là đối tượng điều chỉnh trực tiếp của Luật Viên chức 2010.

Theo Điều 2 Luật Viên chức thì: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Về những việc viên chức không được làm, Điều 19 Luật Viên chức năm 2010 và Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định:

Điều 19. Những việc viên chức không được làm

“1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm

“1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.

6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Do vậy, nếu không thuộc các trường hợp pháp luật quy định Viên chức không được làm thì bạn có thể kí hợp đồng lao động với công ty có vốn đầu tư nước ngoài và lưu ý về thời gian làm việc.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Viên chức có được ký hợp đồng lao động với công ty tư nhân?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn liên hệ luật sư trực tuyến để được tư vấn.

Hotline: 1900 6169