Vũ Thanh Thủy

Về phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng

Nội dung câu hỏi: Xin chào luật sư. Tôi xin hỏi về phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng. Tôi làm ở cty THHH MTV thuộc doanh nghiệp nhà nước. Từ ngày 11/11/2011, tôi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty. Công ty tôi thuộc hạng 3, nên khi được bổ nhiệm, hệ số lương của tôi là 4,33.

Theo Thông tư liên tịch 163/2013, thay thế thông tư liên tịch số 50/2005 về quy định... phụ cấp cho người làm kế toán trưởng, thì công ty TNHH MTV nhà nước thuộc tỉnh quản lý như công ty tôi, tôi có được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng không ạ. Hiện nay, hệ số lương của tôi là 4,66, ngoài ra không có phụ cấp gì khác. Nên tôi xin được tư vấn là trường hợp như công ty tôi có được áp dụng thông tư liên tịch 163/2013 không. Từ năm 2011 đến nay, hàng năm công ty được cấp kinh phí cho công tác quản lý doanh nghiệp. Xin luật sư tư vấn.

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

 

Theo quy định tại Điều 2, Thông tư 163/2013/TTLT-BNV-BTC thì đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch này bao gồm:

 

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

 

 a) Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;

 

b) Văn phòng Quốc hội;

 

c) Văn phòng Chủ tịch nước;

 

d) Toà án nhân dân các cấp;

 

đ) Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;

 

e) Kiểm toán nhà nước;

 

g) Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện Kiểm sát quân sự;

 

 h) Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp (sau đây gọi tắt là đơn vị dự trữ của Nhà nước); quỹ tài chính khác của Nhà nước;

 

 i) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp; Uỷ ban nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

 

k) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

 

l) Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí;

 

m) Tổ chức quản lý tài sản quốc gia;

 

n) Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước;

 

o) Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.

 

2. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu, chi;

 

b) Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

 

c) Tổ chức phi Chính phủ;

 

d) Hội, Liên hiệp, Tổng hội tự cân đối thu, chi;

 

đ) Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự thu, tự chi;

 

e) Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

 

3. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

 

Do đó, bạn là kế toán trưởng của công ty TNHH MTV thuộc doanh nghiệp nhà nước sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh của thông tư trên và không được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng theo thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn về: Phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Hotline: 1900 6169