Luật sư Vũ Đức Thịnh

Tư vấn xác định hợp đồng có kỳ hạn hay không?

Em xin chào luật sư. Xin luật sư cho em hỏi về trường hợp này của em về hợp đồng lao động như sau: Trong hợp đồng của em có ghi là hợp đồng không kỳ hạn, nhưng ở ngay dòng dưới lại ghi thời là từ 01/01/2015 đến 31/12/2015. Thì vậy đây có được tính là hợp đồng không kỳ hạn không?


- Nếu là hợp đồng không kỳ hạn (loại hợp đồng trong HĐLD của em) thì có được áp dụng điều 37 mục 1 và 2 (cụ thể là khoản b mục 1 điều 37) không ạ?
Em xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, bạn cần xác định chính xác ở dòng dưới có ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc là thời gian gì, chúng tôi cần có thông tin chính xác về nội dung hợp đồng thì mới có thể xác định chính xác cho bạn đây là loại hợp đồng gì.

Thứ hai, nếu xác định hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn thì không thể áp dụng Khoản 1, 2 Điều 37; mà trong trường hợp này, nếu người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động không xác định thời hạn

 

Trân trọng !
P. Luật sư tư vấn - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169