LS Vũ Thảo

Tư vấn về xét nâng lương thường xuyên và được tăng tiền lương của NLĐ trong Nghị định 68/2000

Em làm bảo vệ trường mẫu giáo công lập được 3 năm từ năm 2012. Em đã ký 5 HĐLĐ xác định thời hạn từ 6 tháng tới 1 năm. Như vậy, HĐLĐ của em chuyển sang không xác định thời hạn đúng không ạ?
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề ký kết HĐLĐ của bạn.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012: "Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng tron.g khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng".

Như vậy, bạn và người sử dụng lao động ký kết 5 hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng tới 1 năm là trái quy định của pháp luật. Loại hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.

Thứ hai, về vấn đề xét nâng lương thường xuyên và được xét nâng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì bảo vệ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện chế độ làm việc hợp đồng. Như vậy bạn là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối tượng xét nâng lượng thường xuyên theo quy Thông tư số 08/2013/TT-BNV thì những người thực hiện làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật được nâng lương thường xuyên. Theo Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP thì những người thực hiện làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn thì được  áp dụng bảng lương hành chính để xếp lương theo ngạch và để làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Trong trường hợp của bạn thì bạn đang ký HĐLĐ mùa vụ nên không được xép lương theo bảng lương theo Nhà nước quy định. Như vậy, bạn không thuộc đối tượng được xét nâng lương.

Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Tuy nhiên, bạn làm bảo vệ tại trường mầm non (đây là đơn vị sự nghiệp công lập), vì vậy bạn không thuộc đối tượng được xét nâng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về xét nâng lương thường xuyên và được tăng tiền lương của NLĐ trong Nghị định 68/2000. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

C.V Trần Thị Thúy Hiên - Luật Minh Gia

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook