Trần Phương Hà

Tư vấn về việc sáp nhập trung tâm công lập

Trước đây tôi là quản lý trung tâm GDTX cấp huyện, trực thuộc Sở GĐ ĐT. Từ tháng 8/2016, sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tam Giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:

 

Câu hỏi đề nghị tư vấn: 

 

1. Chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ Hành chính Giám đốc giao cho kế toán trưởng và kế toán viên làm có được không ạ?

 

2. Giáo viên dạy nghề Tin ở bộ phận GDTX chuyển sang bộ phận đào tạo nghề có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đứng lớp ko? Môn tin không nằm trong các môn học của GDTX và khi chuyển đi ko trực tiếp dạy ở bên bộ phận GDTX nữa?

 

3. Công chức bên bộ phận đào tạo nghề của trung tâm dạy nghề trước kia có bằng gốc chuyên môn là đại học ngữ văn được chuyển sang bộ phận GDTX dạy văn hoá và đã được bố trí dạy 17 tiết theo qui định. Trường hợp này có được hưởng ưu đãi đứng lớp ko và thủ tục để hưởng chế độ này như thế nào?

 

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, công ty tư vấn như sau: 

 

1. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyêN. Quyền hạn của giám đốc được quy định như sau:

 

“c) Quyết định bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp;”

 

Như vậy, giám đốc có quyền bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ hành chính. Việc giám đốc giao cho kế toán trưởng và kế toán viên làm tổ trưởng, tổ phó tổ hành chính là hoàn toàn được và hợp pháp.  

 

2. Đối tượng áp dụng hưởng ưu đãi đứng lớp được quy định tại Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư liên tịch 01/2006), điều kiện áp dụng phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên được hướng dẫn như sau:

 

“a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

 

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

 

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

 

Như vậy, Nhà giáo thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm sẽ được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi. Khi Chuyển sang bộ phận đào tào nghề và vẫn tiến hành giảng dạy ở bộ phận đào tạo nghề thì giáo viên này vẫn được hưởng phụ cấp đứng lớp đối với giáo viên dạy nghề.  

 

3. Như đã trả lời ở câu 2, thì nhà giáo thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm sẽ được hưởng chế độ độ phụ cấp ưu đãi. Như vậy, đối với trường hợp này khi chuyển sang bộ phận giáo dục thường xuyên dạy văn hóa thì sẽ được hưởng phụ cấp đứng lớp.

 

Thủ tục để hưởng chế độ: Theo quy định tại mục III Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, quy định về phương thức chi trả phụ cấp ưu đãi như sau:

 

“Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”

 

Như vậy, phụ cấp ưu đãi sẽ được trả cùng kỳ lương hàng tháng.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

 

Trân trọng

CV. Giàng Minh - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169