Luật gia Nguyễn Nhung

Tư vấn về việc rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần và cách tính

Thưa luật sư.cho e hỏi.e muốn rút bảo hiểm 1 lần.thì tính như nào ạ.số năm đóng bảo hiểm của e như sau: Từ tháng 11/2007 đến 12/07 mức đóng 460.000 Từ 01/08 đến 12/08 mức đóng 670.000 Từ 01/09 đến 12/09 đóng 900.000 Từ 1/2010 đến 12/2010 đóng 1.100.000

1/2011 đến 1/2011 đõg 1.700.000

2/2011 đến 5/2011 nghỉ thai sản

Từ 6/2011 đến 9/2011 đóg 1.700.000

Từ 10/2011 đến 12/2011 đóg 2.200.000

Từ 1/2012 đến 12/2012 đóg 2.200.000

1/2013 đến 6/2013 đóg 2.600.000

Từ 11/2013 đến 12/2013 đóg 2.800.000

1/2014 đến 3/2014 đóg 2889.000

Từ 4/2014 đến 9/2014 đóg 3.108.000

Mong luật sư tính giúp e.e cám ơn a.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, để được rút bảo hiểm 1 lần, bạn phải có một trong các điều kiện sau, căn cứ theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu”. 

Do đó, nếu bạn thuộc một trong các trường hợp trên, bạn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Thứ hai, căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần:

“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Mặt khác, theo Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội quy định: nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ 6 tháng đến 12 tháng tính tròn 1 năm.
 

Và tại Khoản 2 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: "Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội". 


Điều 30 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:

“1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định này”.

Do vậy, số tiền BHXH 1 lần mà bạn được hưởng sẽ được tính như sau:

Từ tháng 11/2007 đến 12/07 (2 tháng) mức đóng 460.000: 460.000 x 2= 920.000.

Từ 01/08 đến 12/08 (12 tháng)  mức đóng 670.000: 670.000 x 12= 8.040.000.

Từ 01/09 đến 12/09 (12 tháng) đóng 900.000: 900.000 x 12= 10.800.000.

Từ 1/2010 đến 12/2010 (12 tháng) đóng 1.100.000: 1.100.000 x 12= 13.200.000.

1/2011 đến 1/2011 ( 1 tháng) đóng 1.700.000: 1.700.000.

2/2011 đến 5/2011 nghỉ thai sản.

Từ 6/2011 đến 9/2011 (4 tháng) đóg 1.700.000: 1.700.000 x 4= 6.800.000.

Từ 10/2011 đến 12/2011 (3 tháng) đóg 2.200.000: 2.200.000 x 3= 6.600.000.

Từ 1/2012 đến 12/2012 (12 tháng) đóg 2.200.000: 2.200.000 x 12= 26.400.000.

1/2013 đến 6/2013 (6 tháng) đóg 2.600.000: 2.600.000 x 6= 15.600.000.

Từ 11/2013 đến 12/2013 (2 tháng) đóg 2.800.000: 2.800.000 x 2= 5.600.000. 

1/2014 đến 3/2014 (3 tháng) đóg 2889.000: 2.889.000 x 3= 8.667.000.

Từ 4/2014 đến 9/2014 (6 tháng) đóg 3.108.000: 3.108.000 x 6= 18.648.000.

 Tổng số thời gian đóng BHXH: 75 tháng. (6 năm 3 tháng).

Tổng số lương: 122.975.000 (đồng).
 
Mức lương bình quân: 122.975.000/ 75= 1.693.666.7.

Số tiền BHXH 1 lần được hưởng là: 1.693.666.7 x 1.5 x 6 + 1.693.666.7 x 1.5 x 1/2= 15.986.751 (đồng).

Bạn sẽ được hưởng BHXH 1 lần với số tiền là 15.986.751 đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về việc rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần và cách tính . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Chuyên viên: Phùng Thị Bảo Nhung – Công ty Luật Minh Gia.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh