Cà Thị Phương

Tư vấn về thời gian được xét nâng lương khi được bổ nhiệm vào ngạch viên chức

Thời gian làm bảo vệ tại Cơ quan THADS có được tính vào thời gian xét nâng lương khi thi vào ngạch viên chức không?
 
Nội dung yêu cầu tư vấn:
 
Vào năm 2010, em có hợp đồng làm việc là nhân viên bảo vệ tại cơ quan THADS, đóng bảo hiểm  trên mức lương 1.200.000đ, sau đó năm 2011 Cục THADS xếp lương ngạch bảo vệ theo bảng lương 4 nhân viên thừa hành phục vụ theo NĐ 204 hệ số 1.5 năm 2013 lên hệ số 1.68,  năm 2015 lên hệ số 1.86. Tháng 02/2016, em chấm dứt hợp đồng bên THADS và 03/2016 ký hợp đồng bên cơ quan Kiểm lâm hệ số 2.34 (do em có bằng Đại học Tháng 8 năm 2013) đến tháng 10/2017 em thi tuyển và trúng tuyển viên chức ngạch KLV trung cấp Sở NN ra qđ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương em bac 1/9 hệ số 2.34 sau đó lại ra qđ lại xếp lương bậc 1/12 hệ số 1.86 do em thi ngạch trung cấp theo đề án việc làm nên sở nội vụ không đồng ý. Như vậy có đúng không, thời gian em hợp đồng làm việc tại cơ quan THADS đóng bảo hiểm không được tính hay sao. 
 
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 
 
Theo thông tin cung cấp thì ngạch kiểm lâm viên trung cấp áp dụng cho đối tượng trúng tuyển công chức, chứ không phải viên chức. Do đó, Căn cứ theo Điểm d Khoản 1 Điều 1 Nghị Định 17/2013/NĐ-CP quy định:
 

d) Công chức loại B:

 

Số TT

Ngạch công chức

1

Thống kê viên trung cấp

2

Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3

Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự)

4

Kiểm tra viên trung cấp thuế

5

Kiểm lâm viên trung cấp

6

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

7

Thủ kho bảo quản

 
 
Hiện nay, bạn được bổ nhiệm làm Kiểm lâm viên trung cấp và thuộc loại công chức loại B. Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì trường hợp này bạn thi vào ngạch trung cấp nên hệ số lương ban đầu của bạn được xác định là 1.86. Tuy nhiên, để xem xét khoảng thời gian đóng BHXH có được xét nâng lương hay không thì bạn cần phải căn cứ xem khoảng thời gian đó bạn có thuộc đối tượng được xét nâng lương hay không thì sẽ căn cứ theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Cụ thể:
 

Điều 19. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

...

2. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.

 
Theo đó, thời gian bạn làm việc bảo vệ tại cơ quan THADS không phù hợp với ngạch kiểm lâm viên trung cấp của bạn nên thời gian đóng bảo trước đó không được tính để làm căn cứ xếp, ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm. Do vậy, việc xếp bậc lương bậc 1/12, hệ số 1.86 của bạn là có cơ sở.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Trần Thị Thìn - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169