LS Hoài My

Tư vấn về ngày nghỉ hằng tuần

Ngày nghỉ hàng tuần của công ty em là vào ngày chủ nhật. Mặt khác, công ty muốn bố trí cho CBNV nghỉ thêm 2 thứ bảy trong tháng (nếu tháng có 4 thứ 7), nghỉ 3 thứ 7 trong tháng (nếu tháng có 5 thứ 7) được tính là ngày nghỉ hàng tuần nhưng không quy định rõ vào thứ 7 nào trong tháng. Nếu theo luật quy định thì nội quy công ty phải ghi rõ được nghỉ vào thứ 7 cố định nào trong tháng.


Ngày nghỉ hàng tuần của công ty em là vào ngày chủ nhật. Mặt khác, công ty muốn bố trí cho CBNV nghỉ thêm 2 thứ bảy trong tháng (nếu tháng có 4 thứ 7), nghỉ 3 thứ 7 trong tháng (nếu tháng có 5 thứ 7) được tính là ngày nghỉ hàng tuần nhưng không quy định rõ vào thứ 7 nào trong tháng. Nếu theo luật quy định thì nội quy công ty phải ghi rõ được nghỉ vào thứ 7 cố định nào trong tháng.

1. Em xin hỏi có cách nào có thể quy định cho nghỉ 2 thứ 7 trong tháng (hoặc 3) mà không cần ghi rõ lịch nghỉ cố định của thứ 7 đó ra không?

2. Nếu trong nội quy mà phải ghi rõ thứ 7 được nghỉ đó thì công ty em sẽ chuyển lịch nghỉ thứ 7 đó vào trong thỏa ước lao động (không cần ghi lịch nghỉ thứ 7 cố định trong tháng) có được không? ( bên công ty vẫn tính tăng ca theo quy định của pháp luật nếu người lao động làm thừa thứ 7 trong tháng).

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau.

-Thứ nhất là về việc quy định cho nghỉ 2 thứ 7 trong tháng (hoặc 3) mà không cần ghi rõ lịch nghỉ cố định của thứ 7:

Điều 110 Bộ luật lao động 2012 quy định về Nghỉ hằng tuần như sau:

“1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”


Căn cứ vào quy định trên thì 1 tuần người lao động được nghỉ ít nhất là 1 ngày. Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn có quy định về ngày nghỉ hằng tuần cố định là vào chủ nhật.

Như vậy, công ty bạn đã làm đúng với quy định của pháp luật. Còn về việc công ty bạn cho nghỉ thêm 2 ngày hoặc 3 ngày thứ 7 trong tháng là quyết định của công ty. Nên về ngày nghỉ thứ 7 trong tháng công ty có thể quy định cho người lao động nghỉ thêm mà không cần ghi rõ lịch nghỉ cố định. Vì thế, bạn có thể xin nghỉ vào thứ 7 nào trong tháng cũng được nhưng phải đảm bảo số ngày nghỉ không vượt quá với quy định của công ty bạn.

-Thứ 2 là về việc trong nội quy mà phải ghi rõ thứ 7 được nghỉ đó thì công ty bạn sẽ chuyển lịch nghỉ thứ 7 đó vào trong thỏa ước lao động có được không:

Điều 73 Bộ luật lao động quy định về Thỏa ước lao động tập thể như sau:

“1. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

2. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.”


Căn cứ vào quy định trên thì thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, nếu bạn và những người lao động khác muốn công ty quy định về ngày nghỉ thứ 7 cố định thì có thể nêu ý kiến thương lượng với phía công ty. Nếu phía công ty chấp thuận thì nội dung này có thể ghi vào văn bản thỏa ước lao động tập thể vì nội dung này có lợi cho người lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về ngày nghỉ hằng tuần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv. Tú Hiền – Công ty Luật Minh Gia.