LS Trần Liên

Tư vấn về kí phụ lục hợp đồng khi sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ

Khi các bên trong quan hệ lao động cần sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động đã ký kết thì các bên có thể thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng, tuy nhiên không phải trường hợp thay đổi nào cũng có thể ký kết phụ lục hợp đồng lao động, do đó để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, bạn có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ tư vấn.

1. Luật sư tư vấn về phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng lao động, có hiệu lực như hợp đồng, thực tế có nhiều trường hợp doanh nghiệp lạm dụng việc ký kết phụ lục hợp đồng có hành vi vi phạm liên quan đến quyền lợi của người lao động như: thay đổi công việc, thay đổi tiền lương, địa điểm làm việc.

Do đó, nếu bạn gặp phải trường hợp này và chưa biết phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ giải đáp.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm tình huống chúng tôi xử lý sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.  

2. Quy định pháp luật về ký kết phụ lục hợp đồng lao động

Nội dung tư vấn:

Xin chào Quý luật! Tôi đang làm phụ trách về lao động cho một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lao động. Công ty tôi và đối tác giao kết hợp đồng cho thuê lao động là 12 tháng, như vậy là đúng với quy định về hợp đồng cho thuê lao động. Nhưng lại kí hợp đồng với người lao động là 3 năm (hợp đồng lần đầu tiên), nếu vậy sau 3 năm công ty tôi sẽ phải kí hợp đồng thời hạn như thế nào với người lao động? Trong 3 năm hiệu lực của hợp đồng, nếu có sự thay đổi về tiền lương hay vị trí công việc thì sẽ làm phụ lục hợp đồng nhưng có giới hạn về số lần làm phụ lục ko? Nếu sau 1 năm, dù thời hạn hợp đồng lao động vẫn còn nhưng công ty và người lao động thỏa thuận kí kết hợp đồng khác có được không? quy định thế nào? Tôi rất mong nhận được tư vấn của Quý luật, xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

-Thứ nhất, nếu hợp đồng thời hạn 3 năm hết hạn, công ty có yêu cầu sử dụng tiếp lao động thì kí loại hợp đồng nào?

Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định Loại hợp đồng lao động :

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

Điều 56 Bộ luật lao động năm 2012 quy định Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động:

"

3. Ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của Bộ luật này."

Theo đó, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có quyền: sau khi hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn mà người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng tiếp lao động có thể gia hạn hợp đồng hoặc kí kết một hợp đồng mới.

Trường hợp của công ty bạn, khi hợp đồng lao động 3 năm hết hạn, bạn có thể gia hạn hợp đồng này thêm 1 lần với thời hạn 3 năm hoặc thực hiện việc kí kết với người lao động một hợp đồng xác định thời hạn mới. Tuy nhiên, khi hợp đồng xác định thời hạn lần thứ 2 hết hạn, mà công ty vẫn có nhu cầu sử dụng lao động thì buộc phải kí hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động.

- Thứ hai, trong 3 năm hiệu lực của hợp đồng, nếu có sự thay đổi về tiền lương hay vị trí công việc thì sẽ làm phụ lục hợp đồng nhưng có giới hạn về số lần làm phụ lục không?

Điều 35 Bộ luật lao động năm 2012 quy định sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động:

"1.Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2.Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết."

Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động:

" Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động".

Theo quy định trên, khi muốn sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng thì phải báo trước cho bên còn lại trước 3 ngày. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng có thể thực hiện bằng cách kí phụ lục hợp đồng. Trường hợp thay đổi thời hạn hợp đồng thì chỉ được sửa đổi một lần và phải giữ nguyên loại hợp đồng lao động đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động chính.

Như vậy, nếu thay đổi tiền lương hoặc vị trí làm việc của người lao động thì công ty có thể thỏa thuận với người lao động về việc kí hợp phụ lục hợp đồng. Có thể kí nhiều phụ lục hợp đồng (trừ trường hợp kí phụ lục để thay đổi thời hạn hợp đồng thì chỉ được kí phụ lục 1 lần và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã kí kết ban đầu).

- Thứ ba, nếu sau 1 năm, dù thời hạn hợp đồng lao động vẫn còn nhưng công ty và người lao động thỏa thuận kí kết hợp đồng khác có được không? quy định thế nào?

Vì câu hỏi của bạn không rõ ràng nên chúng tôi chia hai trường hợp sau:

+ Trường hợp vẫn còn thời hạn hợp đồng, mà công ty và người lao động thỏa thuận làm một công việc mới, không làm công việc trong hợp đồng trước đó nữa thì phải thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012) trước đó, và kí hợp đồng lao động mới.

+ Nếu công ty thỏa thuận với người lao động để người lao động tiếp tục thực hiện công việc cũ và nhận thêm công việc mới thì có thể thỏa thuận kí phụ lục hợp đồng bổ sung nội dung công việc và thay đổi mức lương theo thỏa thuận (theo quy định tại điều 35 Bộ luật lao động năm 2012).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về kí phụ lục hợp đồng khi sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Hotline: 1900 6169