LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hồ sơ rút bảo hiểm thất nghiệp quy định thế nào?

Chào luật sư, cho tôi hỏi về bảo hiểm thất nghiệp và hồ sơ rút bảo hiểm thất như sau: Tôi đi làm ở Ngân hàng X từ ngày 31/12/20xx đến nay. Do tôi chuẩn bị đi định cư nước ngoài (hồ sơ đang làm, chưa có visa) nên nay tôi xin nghỉ việc tại ngân hàng để thu xếp việc gia đình và đi học. Vậy cho tôi hỏi: 1. Nếu nghỉ việc thì ngoài trợ cấp thôi việc tôi có được nhận bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội 1 lần hay không? những thủ tục đó do X làm hay tôi tự làm? Nếu tôi tự làm thì hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

2. Vì hiện tại tôi chưa có Visa định cư, vậy tôi có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không?. Nếu được nhận thì sau này khi có Visa định cư thì có ảnh hưởng đến lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần không? vì nghe người ta nói, đi định cư thì không được nhận bảo hiểm thất nghiệp?

1. Tư vấn: Bảo hiểm thất nghiệp và hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công Ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn như sau:

- Về hưởng trợ cấp thôi việc

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn có được hưởng trợ cấp thôi việc theo căn cứ quy định về Trợ cấp thôi việc như sau:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Trách nhiệm thực hiện trả trợ cấp thôi việc thuộc về Ngân hàng X sau khi bạn và ngân hàng có thỏa thuận về việc chấm dứt HĐLĐ.

>> Tư vấn quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp, gọi: 1900.6169

- Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại luật việc lam về Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định như sau:

"Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;"

- Về Hồ sơ rút bảo hiểm thất nghiệp

Theo Luật Việc làm 2013 thì trường hợp của bạn làm việc theo Hợp đồng lao động và chấm dứt lao động. Do vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải thực hiện các thủ tục sau:

Hồ sơ bạn phải tự chuẩn bị trong thời hạn 3 tháng kể từ khi chấm dứt HĐLĐ bao gồm:

1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.

2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật. 

Sau đó, bạn nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm của cơ quan quản lý việc làm thành lập.

Hiện tại, bạn chưa có Visa định cư, thì bạn vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi bạn ra nước ngoài định cư, thì việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn chấm dứt.

Tại Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

...

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp”.

Nên với trường hợp bạn ra nước ngoài định cư, thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần theo Khoản 2 Điều này.

Việc hưởng trợ cấp 1 lần của bạn sẽ chấm dứt sau khi bạn được cấp Visa định cư theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

- Về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần chỉ đặt ra đối với chế độ hưu trí, chế độ tử tuất và tai nạn lao động, nên khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động với lý do bạn nêu thì không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần. 

---

3. Điều kiện nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi về điều kiện nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tôi đã công tác và nộp bảo hiểm thất nghiệp được 8 năm. Tôi có viết đơn xin nghỉ việc từ 1/5/201x, nhưng do vướng về công nợ đến tháng 6/201x tôi giải quyết xong công nợ, đơn vị ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi ngày 13/6/201x. Vì tháng 5/201x tôi nghỉ không có lương nên đơn vị không trích BHXH, BHXH chốt hết tháng 4/201x.

Nay tôi nộp hồ sơ đăng ký hưởng BHTN tại trung tâm giới thiệu việc làm nhưng không nhận. Lý do là trong vòng 30 ngày kể từ tháng đóng BHTN cuối cùng tôi phải nộp hồ sơ hưởng BHTN, nhưng thời gian đó tôi chưa có QĐ chấm dứt HDLĐ thì làm sao đăng ký hưởng BHTN được. Tôi được biết thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHTN là trong vòng 3 tháng kể từ ngày có QĐ chấm dứt. Tôi muốn hỏi TT giới thiệu việc làm trả lời tôi như vậy có đúng không, nếu đúng thì nội dung này được quy định tại văn bản nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

- Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013 như sau:

“Xem trích dẫn quy định tại phần tư vấn (2)"

- Về thủ tục, hồ sơ rút bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm quy định:

“Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Theo đó, bạn đáp ứng đủ điều kiện nếu trên, trong đó bao gồm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, bạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, trung tâm giới thiệu việc làm trả lời như vậy là trái với quy định của pháp luật nên bạn có thể kiến nghị với bên trung tâm về việc nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của mình. Tính đến thời điểm hiện tại kể từ ngày bạn chấm dứt hợp đồng lao động chưa quá 3 tháng nên bạn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

TƯ VẤN NHANH