Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về chuyển ngạch từ Công chức cao đẳng sang Công chức Đại học.

Luật sư tư vấn về trường hợp chuyển ngạch từ Công chức cao đẳng sang Công chức Đại học và hệ số lương khi chuyển ngạch. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn: Kính gửi Công ty Luật Minh Gia. Hiện nay tôi đang là công chức thuộc UBND cấp huyện (chuyên viên Cao đẳng), hưởng lương ngạch cao đẳng bậc 3 (hệ số 2.72) từ tháng 3/2018, và phụ cấp chức vụ 0.2. Kể từ tháng 10/2017 tôi đã có bằng Đại học. Tôi xin hỏi quý Công ty 1 số vấn đề như sau: - Trường hợp như tôi phải thi chuyển ngạch hay nâng ngạch lên công chức Đại học (chuyên viên đại học) hay được cơ quan chức năng (ví dụ: UBND tỉnh hay Sở Nội vụ hay UBND huyện nơi công tác) ban hành văn bản công nhận là công chức đại học? - Khi chuyển/nâng ngạch công chức cao đẳng lên Đại học thì hệ số lương tôi được hưởng là bao nhiêu? Vì khi hưởng hệ số lương bậc 3 (2.72) của là tôi đã được tăng lương trước 9 tháng so với quy định. Rất mong nhận được hồi âm sớm của quý Công ty. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

 

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là công chức tại UBND cấp huyện, hưởng lương ngạch cao đẳng bậc 3 hệ số 2.72 nên bạn đang là công chức loại A0. Hiện tại, bạn đang có bằng Đại học và thắc mắc về cách thức được công nhận là công chức Đại học và cách xếp lương, phụ cấp.

 

Thứ nhất, về việc nâng ngạch, chuyển ngạch.

 

Khoản 1 Điều 28 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định:

 

“Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.”

 

Theo quy định này, việc chuyển ngạch với công chức được áp dụng trong trường hợp công chức chuyển đổi vị trí công tác hoặc thay đổi vị trí việc làm mà ngạch công chức đang giữ không còn phù hợp. Với trường hợp của bạn, bạn vẫn đang làm việc tại vị trí công việc cũ và có sự thay đổi bằng cấp từ bằng cao đẳng sang bằng đại học nên sẽ không thuộc trường hợp chuyển ngạch.

 

Với việc nâng ngạch, Khoản 1 Điều 29 Nghị định này quy định:

 

“Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.”

 

Bạn bắt đầu được biên chế viên chức loại A0 với bằng cao đẳng, hiện tại, bạn có bằng đại học và muốn được công nhận là công chức đại học nên bạn cần đăng ký và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo điều kiện quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định 161/2008/NĐ-CP:

 

“a)Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

 

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

 

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

 

d) Công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

 

Khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trên thì bạn có thể làm đơn đăng ký dự thi nâng ngạch kèm văn bằng tốt nghiệp Đại học gửi cho cơ quan quản lý công chức để được xét duyệt đưa vào danh sách nâng ngạch công chức của năm và dự thi tuyển nâng ngạch.

 

Thứ hai, về hệ số lương khi nâng ngạch.

 

Điểm a Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV quy định Xếp lương khi nâng ngạch công chức như sau:

 

“Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.”

 

Bạn đang hưởng lương bậc 3, hệ số 2.72, phụ cấp chức vụ 0.2 và chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (do chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức loại A0) nên khi bạn được nâng ngạch, bạn được xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất tại ngạch bạn được chuyển đến.

 

Trân trọng

 

Phòng Luật sư tư vấn Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169