LS Trần Khánh Thương

Tư vấn về chế độ phụ cấp trong một số trường hợp

Hiện nay, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như thu hút những người tài về công tác tại những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn của đất nước. Đảng và nhà nước ta luôn có những chính sách hỗ trợ hết sức kịp thời để cán bộ, công chức tại những vùng này yên tâm công tác. Một trong số đó có thể kể đến như phụ cấp thu hút. Vậy phụ cấp thu hút là gì? Điều kiện hưởng phụ cấp được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Tôi làm hợp đồng kế toán Lâm trường từ 01/2003 đến năm 2010 do giải thể, tôi được tiếp tục ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với UBND huyện và làm việc tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Đến ngày 01/4/2020 tôi được tuyển dụng chính thức vào làm kế toán Trường Mầm non, nằm trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Như trường hợp tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo NĐ 76/2019/NĐ - CP không và mức hưởng như thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn, chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng phụ cấp thu hút:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì đối tượng hưởng chế độ phụ cấp bao gồm:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

…”

Trong trường hợp này, bạn là kế toán trong một đơn vị sự nghiệp công lập và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy bạn được xác định là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tại một trường mầm non nằm trong vùng có điều kiện kinh tế khó khăn từ 1/4/2020 được xác định là đối tượng hưởng chế độ phụ cấp thu hút – viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (ở đây là trường mầm non) theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Thứ hai, về mức hưởng phụ cấp thu hút:

Theo quy định Điều 4 Nghị định 76/2019/NĐ-CP mức hưởng phụ cấp thu hút được xác định như sau:

Điều 4. Phụ cấp thu hút

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

Theo đó, mức hưởng phụ cấp thu hút của bạn trong trường hợp này sẽ bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương của nhà nước + phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)) và áp dụng trong khoảng thời gian bạn làm việc tại vùng có điều kiện knh tế-xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

Hotline: 1900 6169