LS Thanh Hương

Tư vấn về chế độ nghỉ cho cán bộ xã khi không đủ tuổi tái cử

Đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý sử dụng lao động cũng như các điều kiện để hưởng các chế độ như hưu trí, ốm đau,... Riêng với cán bộ, pháp luật còn quy định về thời gian nhiệm kỳ công tác vừa để đảm bảo công bằng, dân chủ, vừa là để đảm bảo sức khỏe phục vụ công tác.

1. Luật sư tư vấn Luật Cán bộ, công chức

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, và các tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Riêng đối với cán bộ xã là người được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội.

Ở nước ta, đội ngũ cán bộ, công chức là trụ cột của hệ thống chính trị. Tiêu chí lựa chọn cán bộ bao gồm các yếu tố về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và sức khỏe để có thể gánh vác những trọng trách tương lai. Người được lựa chọn làm lãnh đạo, quản lý cần có đủ sức khỏe và thời gian để hoàn thành trọng trách của mình.

Về nguyên tắc nếu tuổi quá cao, sức khỏe sẽ khó bảo đảm làm tốt công việc nên thông thường quy định sẽ cho nghỉ hưu. Thế nhưng thực tế, nhiều cán bộ có năng lực, mặc dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn được giữ làm cán bộ. Nếu bạn đang cần tư vấn về các quy định nghỉ hưu khi cán bộ không đủ điều kiện để tái cử mà chưa tìm được quy định, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia qua Email hoặc qua số điện thoại tổng đài 1900.6169 để được Luật sư, Chuyên viên của chúng tôi giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

2. Tư vấn về chế độ nghỉ cho cán bộ xã khi không đủ tuổi tái cử

Câu hỏi: Luật sư tư vấn về chế độ nghỉ cho cán bộ xã khi không đủ tuổi tái cử như sau: Tôi PĐH sinh năm 1959 có thời gian công tác 21 năm 8 tháng làm CT UBND và Bí thư Đảng ủy xã liên tục. Nay không đủ tiêu chuẩn tái cử nhiệm kỳ tới xin hỏi đoàn luật sư tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ chính sách theo NĐ 108 không. Nhờ luật sư tư vấn hộ. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Điều kiện để nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP được quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

Chỉ khi xảy ra một trong các điều kiện trên thì bác mới được nghỉ theo chế độ của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Tức là phải theo sự ra soát, quyết định của cơ quan nhà nước về chế độ nghỉ.

Tuy nhiên, trường hợp của bác là không đủ tuổi được tái cử và đã có hơn 20 năm đóng bảo hiểm (21 năm 8 tháng), nên bạn có thể được nghỉ hưu theo chế độ của Nghị định 26/2015/NĐ-CP:

1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

d) Đối với cán bộ xếp lương chức vụ:
Tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu;

đ) Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu;

e) Đối với cán bộ cấp xã công tác tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên; cán bộ cấp xã có thời gian tham gia quân đội, công an và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 2,5 năm (30 tháng) trở xuống mới đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn thiếu để thực hiện chế độ hưu trí.

Như vậy, hiện tại bác có thể viết đơn tự nguyện nghỉ hưu và sẽ được hưởng các chế độ như điều luật trên quy định.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Đăng ký tư vấn